Karjeras iespējas

Studiju programmas absolventi  varēs veiksmīgi strādāt  kā mehatronisko sistēmu speciālisti un elektriķi metālapstrādes, mašīnu un aparātu būves, kokapstrādes, enerğētikas, pārtikas rūpniecības u.c. uzņēmumos.

Latvijā kopumā šobrīd pietrūkst speciālistu, kas spēj izstrādāt jaunus produktus, prot projektēt un apkalpot automatizētas ražošanas līnijas, var darboties profesionālā līmenī ar CNC iekārtām, veikt to iestatīšanu, apkopes un remontus.  

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams turpināt studijas Mehatronikas bakalaura studiju programmā vai strādāt uzņēmumos, kuros izstrādā mehatroniskās sistēmas vai ievieš jaunus, uz mehatronikas pielietošanu balstītus tehnoloģiskos procesus.

ABSOLVENTI DARBOJAS