Mehatronika ir atzīta par vienu no desmit jaunajām tehnoloģijām, kas mainīs pasauli!

Mehānismus un mehāniskās sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu apzīmē ar jēdzienu mehatroniskās sistēmas, un mācību par šīm sistēmām sauc par mehatroniku.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus - mehatroniķus profesionālai darbībai tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta mehānismu vadība ar elektronikas un datortehnikas palīdzību. Studenti pēc studijām spēj uzņemties un veikt šādus profesijas standartā noteiktos pienākumus:

  • Projektēt, uzstādīt, ieviest un ekspluatēt mehatroniskās sistēmas;
  • Noteikt, iestatīt un regulēt mehatronisko iekārtu parametrus;
  • Nodrošināt efektīvu iekārtu ekspluatāciju.

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

Zināšanas ekonomikas pamatos, loģistikā, teorētiskajā mehānikā, programmēšanā, mašīnu mehānismu teorijā, materiālzinībās,  elektrotehnikā, elektronikā, elektroapgādē un metālapstrādē u.c.

Prasmes atrast un novērst bojājumus un apkalpot mehatroniskās sistēmas, lietot diagnosticēšanas iekārtas un mērinstrumentus, pārzināt un programmēt programmējamos loģiskos kontrolierus (PLK) u.c.

Iemaņas – spēja atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to konkrētu mehatronikas problēmu risināšanā, formulēt, aprakstīt, analizēt praktiskas problēmas.

Šodien grūti iedomāties kādu tehnikas nozari, kurā nebūtu mehānismi un mehāniskas sistēmas ar elektronikas un datortehnikas pielietojumu. Pēc Mehatronikas koledžas studiju programmas apgūšanas absolvents spēj nodrošināt ne tikai mehatronisko sistēmu efektīvu ekspluatāciju un iekārtu parametru mērīšanu, iestatīšanu un regulēšanu, bet arī projektēšanu un uzstādīšanu.
Mg. ing. Valdis Vīksna
Studiju programmas izstrādātājs
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

mehatroniķis

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2022. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

Budžeta vietu skaits 2019./2020. ak.g.

20- dienas/vakara studijām

Studiju maksa 2019./2020. ak.g.

EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3116)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

CE rezultāti (Svešvaloda*^ Matemātika);

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika / lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs**;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

UZŅEMŠANA

Pieteikties studijām varēs no 25.jūnija līdz 9.jūlijam gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas JEBKURĀ no augstākās izglītības iestādēm no 2.jūlija līdz 9.jūlijam, kuras ir iesaistījušās vienotajā uzņemšanā pamatstudiju programmās.

Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkti būs Valmierā, Cēsu ielā 4, kā arī Rīgā, 11.novembra krastmala 29, “Valmieras pilsētas pārstāvniecība Rīgā”.

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.