Kiberdrošības inženierija

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".

Šobrīd dzīvojam pārmaiņu laikmetā - globālā pandēmija ir ietekmējusi mūsu ikdienas paradumus, ikdienas dzīvē arvien nozīmīgāku lomu ieņem tehnoloģijas un to sniegtās iespējas, aizvien biežāk dzirdam par dažāda veida un mēroga apdraudējumiem kibertelpā. Tādejādi kiberdrošība ir kļuvusi par vienu no svarīgākajām jomām digitālajā vidē - ir jāspēj pasargāt ne tikai savi, bet arī uzņēmuma dati e-vidē, jāspēj savlaicīgi reaģēt un novērst iespējamos apdraudējumus. 

Pieprasījums pēc kiberdrošības speciālistiem jau tagad pārsniedz piedāvājumu; sagaidāms, ka šī tendence saglabāsies arī tuvāko gadu laikā.

Ja vēlies būt viens no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū, un Tev piemīt augsta motivācija pētīt un rast risinājumus problēmām, kas saistītas ar informācijas drošības riskiem kibertelpā - šī programma ir domāta Tev.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 31. decembrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas klātienē

STUDIJU VALODA

Latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022.AK.G.

10

 

STUDIJU MAKSA 2021./2022.AK.G.

EUR 4200

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek piektdienu vakaros un sestdienās

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Profesionālā bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā vai tam pielīdzināma augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai informācijas un komunikācijās tehnoloģijās vai tām pielīdzināmā jomā, pilna laika studijās pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu

Pārrunas (motivācija studijām, maģistra darba temata pieteikums) 

 

 

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu:

e-pasts: uznemsana@va.lv

Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

UZŅEMŠANA

Papilduzņemšana no  23. augusta līdz 31. augustam līdz plkst. 14:00 ViA portālā magistri.va.lv

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

  • pase vai identifikācijas karte (eID)
  • augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;
  • angļu valodas zināšanu līmeni apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams;
  • CV (Eiropas forma)
  • Maģistra darba temata pieteikums

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.