MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētajā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv.

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 9. septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022.AK.G.

11

 

STUDIJU ILGUMS

-1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

-2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Nepieciešama iepriekšējā izglītība:

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

 

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu:

e-pasts: uznemsana@va.lv

Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

STUDIJU MAKSA 2021./2022. Akad.g.

EUR 2445

UZŅEMŠANA

Papilduzņemšana no 23. augusta līdz 31. augustam, līdz plkst. 14:00

Pieteikšanās elektroniski ViA portālā: magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī  Maģistra darba temata pieteikums un CV (Eiropas forma).

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Sadarbības partneri

Delfi  Re:baltica  ReDotMedia   Valmiera TV  Re:TV LNB  Baltijas mediju centrs  Latvijas interneta asociācija