MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā “Informācijas un komunikācijas zinātnes”.

Studiju programma sniegs padziļinātas zināšanas un izkops prasmes tālākās profesionālās karjeras veidošanai un pilnvērtīgai pašrealizācijai mūsdienu globalizētajā, digitalizētājā un mediētajā vidē. Programma izstrādāta, sadarbojoties ar komunikācijas un mediju jomas ekspertiem, un tās saturs veidots, analizējot līdzīgas studiju programmas citviet pasaulē, kā arī, balstoties uz starptautiskām medijpratības un informācijpratības izglītības satura rekomendācijām. Programmā tiek pielietotas inovatīvas studiju metodes – stratēģiskās spēles, simulācijas u.c., kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar medijpratību un informācijas pratību saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Lai veiksmīgi apgūtu studiju programmas saturu, studentiem klātienē jāpiedalās arī piecās intensīvajās studiju nedēļās:

  • 04.09.2019. - 07.09.2019.
  • 06.11.2019. - 09.11.2019.
  • 15.01.2020. - 18.01.2020.
  • 01.04.2020. - 04.04.2020.
  • 10.06.2020. - 13.06.2020.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv.

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

akadēmiskais maģistra grāds komunikācijas zinātnē

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2023. gada 31. decembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2019./2020.AK.G.

10

Studiju maksa - EUR 1924 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 2952,50; 4 semestriem - EUR 3981)

STUDIJU ILGUMS

-1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

-2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

UZŅEMŠANA

Papilduzņemšana no 23.jūlija līdz 23.augustam magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī maģistra darba pieteikums un CV (Eiropas forma)

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

Sadarbības partneri

Delfi  Re:baltica  ReDotMedia   Valmiera TV  Re:TV LNB  Baltijas mediju centrs  Latvijas interneta asociācija