STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA

Programmas starpdisciplinaritāte: programmā tiek piedāvāta tāda zināšanu un prasmju kombinācija, kas nodrošina studējošajiem plašas un padziļinātas zināšanas par mūsdienu komunikācijas tendencēm un aktuālajiem politiskajiem, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem nacionālā un starptautiskā mērogā.

Programmas praktiskā ievirze: apgūtās zināšanas nekavējoties iespējams pielietot profesionālā darbā, lai ar stratēģiskās komunikācijas palīdzību studējošo pārstāvētās organizācijas un institūcijas veiksmīgi sasniegtu savus mērķus.

Inovatīvas studiju metodes: Programmas apguvē tiek izmantotas sociālās simulācijas, stratēģiskās spēles un citas metodes, kas palīdz integrēt teorētiskās zināšanas ar praktisku šo zināšanu pielietojumu dažādu ar stratēģisko komunikāciju saistītu problēmu risināšanai mainīgu un neprognozējamu apstākļu vidē.

Studijas norisinās katru nedēļu piektdienās no plkst. 14.00 un sestdienās no plkst. 9.45.

Vairāk informācijas: agnese.davidsone@va.lv

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 9. septembrim

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA

-

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU VALODA

Latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2021./2022. AK.G.

14

 

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Nepieciešama iepriekšējā izglītība:

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība

 

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu:

e-pasts: uznemsana@va.lv

Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

STUDIJU MAKSA 2021./2022. AK.G.

EUR 2445

UZŅEMŠANA

Papilduzņemšana no 23. augusta līdz 31. augustam, līdz plkst. 14:00

Pieteikšanās elektroniski ViA portālā: magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmā, jāiesniedz arī  Maģistra darba temata pieteikums un CV (Eiropas forma).

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Sadarbības partneri

Delfi  Re:baltica  ReDotMedia   Valmiera TV  Re:TV LNB  Baltijas mediju centrs  Latvijas interneta asociācija