KARJERA

Kāpēc izvēlētēties studiju programme Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai?

  • Programma veidota sadarbībā ar tūrisma profesionāļiem un ekspertiem Somijā un Latvijā, un balstīta aktuālā darba tirgus vajadzību analīzē;
  • Studiju saturs cieši saistīts ar praktisko darbību tūrisma, viesmīlības un ar to saistītajās brīvā laika pavadīšanas jomās, un programmā plaši pielietota uzņēmējdarbības gadījumu analīze, kas sasaista teorētiskās zināšanas ar profesionālo prasmju attīstību;
  • Labāko pieredžu un zināšanu pārnesi no Ziemeļvalstīm un Baltijas nodrošina  vairāku reģiona valstu docētāji un nozares profesionāļi.

Tūrisms ir nozare, kas ļoti pakļauta apkārtējās vides ietekmei un nesenā Covid-19 pandēmijas krīze ieviesusi nozīmīgas pārmaiņas. Nozares organizācijām un galamērķiem šobrīd jāizmanto krīzes situācija, lai veicinātu inovācijas. Atjaunošanās un pielāgošanās jaunajiem uzņēmējdarbības apstākļiem nebūs iespējama, ja uzņēmumi neatgūs konkurētspēju. Lai atkal atgūtu iepriekšējo tirgus daļu un peļņu vai to palielinātu, tūrisma uzņēmumu vadītājiem nepieciešamas stratēģiskās, mārketinga, krīžu un risku vadības kompetences, izpratne par produktu un pakalapojumu pārdošanu. Savukārt tūrisma galamērķiem jāspēj vadīt un izmantot savus resursu efektīvi, lai atgūtu vietu tirgū. Vidzemes Augstskolas studiju piedāvājums atbilst šīm aktuālajām vajadzībām un piedāvā izglītību, kas sagatavos speciālistus ar prasmēm:

  • Tūrisma stratēģiskajā vadībā un mārketingā
  • Tūrisma konkurētspējas un riska vadība
  • Uzņēmējdarbības datu vadība un digitalizācija
  • Tūrisma produktu dizains un pārdošana