Tūrisma stratēģiskā vadība

Programmas saturs vērsts uz inovatīvu un ilgtspējīgu tūrisma vadības principu apguvi, sabalansējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, veicinot studējošo konkurētspēju darba tirgū. Programma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem un ekspertiem. Studentos tiek veidotas uzņēmējdarbības prasmes un spēja veikt organizācijas operatīvo un stratēğisko vadīšanu mainīgā vidē, kā arī iemaņas attīstīt inovatīvus un radošus risinājumus. Studiju laikā tiek izveidoti vērtīgi kontakti karjeras un biznesa attīstīšanai tūrisma nozarē.

Nākotnes tūrisma plānotājiem un uzņēmējiem vajadzīga plaša izpratne par attīstību noteicošajām kopsakarībām un vadošajām tendencēm, atjauninātas zināšanas un nostiprināta pārliecība. Stratēģisks skatījums uz iespējām dažādos mērogos un sadarbības tīklojumos. Vienlaikus tā ir iespēja testēt idejas, izmantot studējošā statusu, satikt daudz tūrisma jomas speciālistu, paplašināt stratēģiski svarīgus kontaktus un nostiprināt savas profesionālās prasmes – tieši tās, kas turpmāk būs vēl vairāk pieprasītas.
Dr.geogr. Andris Klepers
Tūrisma un atpūtas studiju virziena docents, HESPI pētnieks
IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 10.aprīlim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU MAKSA 2020./2021. AK.G.

EUR 1924 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 2952,50; 4 semestriem - EUR 3981)

STUDIJU VALODA

Latviešu*

*Lai veicinātu starptautisko pieredzes iegūšanu, daļa no studiju programmas kursiem var notikt angļu valodā.

 

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

15

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi jeb 3 semestri (ja iepriekš iegūta profesionālā  kvalifikācija);
 2 gadi jeb 4 semestri (ja iepriekš nav iegūta profesionālā kvalifikācija).

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek katru nedēļu piektdienās no plkst. 14:00 un sestdienās no 9:45

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība vai tam pielīdzināma augstākā izglītība*

*Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta vai tūrisma profesionālajās bakalaura programmās vai ekonomikas vai vadības zinātnēs: Iestājpārbaudījuma tests tūrisma, vadības, ekonomikas, vides, kultūras un pētījumu metodoloģijas tēmām - 60 %;

Valsts pārbaudījuma (bakalaura darba) vērtējums – 40%;

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 60%

* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā. 

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 29. JŪNIJA līdz 20. AUGUSTAM, līdz plkst. 14:00 ViA portālā magistri.va.lv

Piesakoties studiju programmai jāiesniedz: 

CV (Eiropas forma)* Izziņa par 4 mēnešu pieredzi nozarē, ja iepriekš iegūtā izglītība ir akadēmiskā bakalaura grāds (3 semestri).

CV (Eiropas forma)* (4 semestri).

*Europass CV formas aizpildīšanas norādījumi.


Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Studē tūrismu Vidzemes Augstskolā!
Sapņi īstajā vietā pārtop īstā piedzīvojumā!