Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas

 

Studiju programma ir licencēta akreditētā studiju virzienā "Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne".


Pēdējos gados liela uzmanība ir pievērsta virtuālajai realitātei un mobilajām tehnoloģijām. Tomēr, neraugoties uz straujo attīstību, virtuālā realitātes tehnoloģijas joprojām ir sākuma stadijā. Profesionālās maģistra studijas piedāvā plašas zināšanas, koncentrējoties uz galvenajām mobilo tehnoloģiju un virtuālās realitātes jomām. Studenti mācās ar profesionāļiem no virtuālās un mobilās tehnoloģijas nozares, kā arī pētniekiem, kas strādā šajā jomā. Studentiem, kas absolvē studiju programmu, ir izpratne par aktuālajiem nozares jautājumiem, prasmes un pieredze, lai veicinātu novatoriskus risinājumus. Studiju laikā studentiem ir iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes un izstrādāt savus individuālos studiju darbus virtuālajā un paplašinātās realitātes un mobilo tehnoloģiju laboratorijās ar modernām iekārtām.

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras studiju virzienu un programmu reģistrs.


Vairāk informācijas: arnis.cirulis@va.lv.

IEGŪSTAMĀ IZGLĪTĪBA

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023.gada 30. jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas 

STUDIJU VALODA

Latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students.

BUDŽETA VIETU SKAITS 2020./2021. AK.G.

15

EUR 3440 (kopējā studiju maksa 3 semestriem EUR 5160)

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri)

LEKCIJU NORISE

Katru otro nedēļu ceturtdienās no plkst. 17:30, piektdienās no 9:00 un sestdienās no 9:00.

 

NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Personas ar iepriekš iegūtu:

1) profesionālo bakalaura grādu, kas iegūts pilna laika studijās, pabeidzot vismaz četrus gadus ilgu studiju programmu IT, IKT vai līdzīgā jomā.

2) otrā līmeņa profesionālo (vai tam pielīdzināmu*) augstāko izglītību, profesionālo kvalifikāciju informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnēs. 

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju administrēšanas grupu.

UZŅEMŠANA

Uzņemšana no 29. JŪNIJA līdz 20. AUGUSTAM, līdz plkst. 14:00 ViA portālā magistri.va.lv


Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.