Uzņemšanas noteikumi 2019./2020. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2019./2020.akadēmiskajā gadā

apskatāmi šeit

g

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa