Uzņemšanas noteikumi 2018./2019. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2018./2019.akadēmiskajā gadā

apsatāmi šeit

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas doktora studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 2018./2019.akadēmiskajā gadā 

apskatāmi šeit

g

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa