Uzņemšanas noteikumi 2022./2023. akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un maģistra līmeņa studiju programmās
2022./2023.akad.g. apskatāmi šeit

Uzņemšanas noteikumi Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas kopīgajā doktora studiju programmā
“Ekonomika un uzņēmējdarbība” 2022./2023.akadēmiskajā gadā

Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas doktora studiju programmā “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 2022./2023.akadēmiskajā gadā

 

g

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
mob.tālrunis: + 371 26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa