Atlaides pamatstudijām

 

60% atlaide pirmā semestra studiju maksai vidusskolu absolventiem, kuriem atestāta atzīmes ir tikai izcili, teicami un ļoti labi:

Studiju maksa pirmajam semestrim 312 EUR (pilna laika)

Studiju maksa pirmajam semestrim 242 EUR (nepilna laika)

Reflektantiem ar profesionālās vidējās izglītības diplomu – 50% atlaide pirmā gada studiju maksai 1. līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās un profesionālās bakalaura programmās, ja turpina mācības iepriekš apgūtā specialitātē. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu:

Studiju maksa pirmajam un otrajam semestrim 390 EUR (pilna laika)

Studiju maksa pirmajam un otrajam semestrim 302 EUR (nepilna laika)

Vidzemes* vidusskolu abiturientiem – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai. Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju līgumu:

Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR (pilna laika)

Studiju maksa pirmajam semestrim 423 EUR (nepilna laika)

Koledžu absolventiem, turpinot izglītību bakalaura līmenī – 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai:

Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

Eko vidusskolu aktīvistiem 30% atlaide pirmā semestra studiju maksai:

Studiju maksa pirmajam semestrim 545 EUR

*Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Ādažu, Babītes, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cesvaines, Cēsu, Ērgļu, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Kokneses, Krimuldas, Ķeguma, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas,Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pļaviņu, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Valmiera, Varakļānu, Vecpiebalgas novadiem.

 


 

Atlaides augstākā līmeņa studijām

 

ViA bakalaura programmu absolventiem, studējot maģistrantūrā – 30 % atlaide visam studiju periodam:

Studiju maksa 673 EUR semestrī

Atlaide „Profesionālis” studijām maģistrantūrā – 30% atlaide visam studiju periodam, ja students studē sekmīgi un bez pārtraukuma:

TSV – tūrisma nozares uzņēmumos strādājošie.
SKP – valsts iestādē vai pašvaldībā strādājošie, komunikācijas aģentūru darbinieki.
BVV – uzņēmumu īpašnieki un augstākā līmeņa vadītāji.
MIP – valsts iestādē vai pašvaldībā strādājošie, komunikācijas aģentūru darbinieki.
KI – uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.
VRVT - uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.

Lai saņemtu atlaidi „Profesionālis”, nepieciešama izziņa no darba vietas par ieņemamo amatu. Lēmumu par atlaides „Profesionālis” piešķiršanu pieņem Uzņemšanas komisija:

Studiju maksa 673 EUR par katru semestri


 

Atlaides visu līmeņu studiju programmām

 

20% atlaide studiju semestrim tiem studentiem, kuri ar vidējo atzīmi 8 un augstāk nav tikuši budžeta grupā (maksimums 3 studentiem kursā) pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo semestri:

Studiju maksa bakalauriem vienam semestrim 623 EUR, maģistriem – 770 EUR

Pēcatlaidi 20% apmērā no semestra maksas par nozīmīgiem sasniegumiem ViA tēla popularizēšanai nacionālā, starptautiskā līmenī pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo akadēmisko gadu:

Studiju maksa bakalauriem vienam semestrim 623 EUR, maģistriem – 770 EUR

Nepilna laika sekmīgākajiem studentiem:  20% atlaide semestrim ar nosacījumu, ka nedrīkst būt finansiāli un akadēmiski parādi vai kavējumi par iepriekšējo gadu un iepriekšējā semestrī ir apgūti vismaz 12 kredītpunkti (75% no standarta studiju plāna)

Studiju maksa bakalauriem vienam semestrim 484 EUR

Atlaide "Sports"

Atlaide šo sporta klubu spēlētājiem par augstskolas tēla popularizēšanu:

  • basketbola klubs “Valmiera Glass/ Vidzemes Augstskola”,
  • florbola klubs “Valmiera”,
  • futbola klubs “Valmiera Glass/ Vidzemes Augstskola”, 
  • hokeja klubs “Valmiera”.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem starp Vidzemes Augstskolu un sporta klubiem, plašāka informācija pie attiecīgā sporta veida kluba vadības.