Par mediju pratības iniciatīvu

Mūsdienas raksturo intensīvs mediju satura patēriņš un informācijas pārblīvētība. Latvijā mediji un ikviens sabiedrības loceklis var brīvi paust dažādus viedokļus un iesaistīties publiskās diskusijās, bez kurām nav iedomājama demokrātiska sabiedrība. Turklāt, pateicoties globāliem saziņas tīkliem, Latvija neatrodas izolētā informatīvajā telpā, – mēs varam piekļūt arī citu valstu medijiem un patērēt to izplatīto saturu.

Šī situācija rada gan daudz lielisku iespēju, gan arī izaicinājumus mediju patērētajiem. Nav ne viegli, ne vienkārši orientēties milzīgajā informācijas gūzmā, kur sajaucas un par auditorijas uzmanību cīnās dažādas ekonomiskās un politiskās intereses, un reizēm arī gluži vienkārša lētas popularitātes radīšanas kāre. Lai šajā informācijas kokteilī nepazustu, nepieciešamas prasmes, ko sauc par mediju pratību* un informācijas pratību**.

Tāpēc 2016. gada vasarā Vidzemes Augstskola pievienojās tām organizācijām Latvijā, kas apņēmušās aktīvi sekmēt informācijas un mediju pratības prasmes Latvijas sabiedrībā. Šīs sadaļas atvēršana mūsu tīmekļa vietnē ir daļa no Vidzemes Augstskolā īstenotās mediju un informācijas pratības iniciatīvas, kas ietver vēl virkni aktivitāšu. To vidū ir apmācības skolu jauniešiem, pedagogiem un citām mērķa grupām, kas sāksies 2017. gadā, kā arī augstskolas Komunikācijas un mediju studiju virziena studiju programmu satura pilnveide un jaunas studiju programmas izveide. Viens no mūsu ilgtermiņa mērķiem ir sekmēt auditorijas prasmes analītiski un kritiski izvērtēt mediju sniegto informāciju. Otrs, - radīt kvalitatīvu mediju saturu un popularizēt faktos balstītas informācijas patēriņu. Tāpēc gan šajā sadaļā, gan dažādos citos medijos turpmāk atradīsiet mūsu iniciatīvas dalībnieku radīto saturu, kura mērķis būs publiskajā telpā eksistējošu mītu gaisināšana un sabiedrības izglītošana par mediju un informācijas jautājumiem. Latvijas sarežģītā vēsture, īpaši 20. gadsimta vēsture, ir nodrošinājusi augsni dažādiem mītiem un pieņēmumiem, un to izvērtēšana būs viens no tematiem, kam pievērsīsimies.

Nevēlamies būt saucēja balss tuksnesī, drīzāk otrādi: ticam, ka jēgpilna diskusija ir viens no ceļiem, kā radīt izpratni par to, cik nozīmīga mūsdienu sabiedrībā ir informācijas un mediju pratība. Tāpēc jautājumus un komentārus saistībā ar Vidzemes Augstskolas mediju pratības iniciatīvu varat izteikt, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

 

*Mediju pratība – arī mediju lietotprasme, mediju lietotpratība. Tā ir zināšanu un prasmju kopums, kas nepieciešams darbam ar informācijas avotiem – informācijas atrašanai un analīzei, informācijas sniedzēju funkciju izpratnei, informācijas satura kritiskam izvērtējumam, objektīvas informācijas atšķiršanai no tendenciozas, dažādos avotos pieejamo ziņu salīdzinājumam, lai veidotu savu pamatotu viedokli. Mediju pratība ietver arī prasmi praktiski lietot medijus (Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam. Pieejams: https://www.km.gov.lv/lv/mediju-politika/dokumenti).

** Informācijpratība - spēja saprast, kad un kāda informācija ir nepieciešama, to atrast, izvērtēt, efektīvi lietot un komunicēt dažādos formātos (Wilson, C. [etc.]. (2011). Media and information literacy: Curriculum for teachers. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Pieejams: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf P. 183.)

Mediju pratība: raksti

Mediju kritika

Mediju studentu darbi