Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Vidzemes Augstskola aicina pieteikties pēcdoktorantūras grantu konkursa 4. kārtai

Vidzemes Augstskola (turpmāk ViA) izsludina pēcdoktorantūras pētnieku 4. kārtas priekšatlasi darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50 (turpmāk – SAM MK noteikumi).

Jaunie zinātnieki, kas kvalificēsies priekšatlasē, varēs pretendēt uz ES struktūrfondu līdzfinansēto “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu”.

4. atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. 

Sakaņā ar rīcības plānu “Eiropas pētniecības telpas aktivitātes cīņai pret koronavīrusa izraisīto Covid-19 pandēmiju” (First ERAvsCorona Action Plan), šajā kārtā lielāku atbalstu un iespēju iegūt augstāku vērtējumu saņems pētniecības pieteikumi, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmes izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu šādās jomās: sabiedrības veselības problēmu risināšana, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tajā skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei, kā arī inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un tās pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām).

Viena pētniecības pieteikuma īstenošanas maksimālais finansējums ir 111 505 eiro un tā ilgums ir 30 mēneši.

ViA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases konkursa mērķis ir atlasīt pēcdoktorantūras pētniekus, ievērojot SAM MK noteikumu 25.1. apakšpunktā noteiktās prasības pētniecības pieteikumu iesniegumu sagatavošanai un pētniecības pieteikuma īstenošanai atbilstoši ViA Stratēģijai, kā prioritāras nosakot izcilības jomas pa nozaru grupām:

  • Tautsaimniecības viedās tehnoloģijas un ekobūves
  • Virtuālās realitātes tehnoloģijas un vizualizācija
  • E-studiju pārvaldība un tehnoloģijas
  • Sociotehnisku sistēmu modelēšanas tehnoloģijas
  • Ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība
  • Komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas.

Pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu var iesniegt Latvijas vai ārvalstu jaunais zinātnieks, kurš doktora grādu ieguvis ne vēlāk kā 2010.gada 21.jūlijā. Pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņš ViA ir 2020.gada 20.jūnijs.

Saskaņā ar precizēto 4. atlases kārtas nolikumu pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods ir paredzēts vismaz 2 mēneši. SAM MK noteikumi paredz, ka pētniecības pieteikuma īstenošana tiek uzsākta sešu mēnešu laikā pēc pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanas.

Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludināto pētniecības pieteikumu atlasi šeit.

 

ViA kontakti:

Ieva Gintere, ViA Zinātnisko projektu vadītāja

ieva.gintere@va.lv , t. 29907813

Atis Kapenieks, ViA Konsultants zinātnes stratēģiskajos jautājumos

atis.kapenieks@va.lv, t. 29355511