5G tehnoloģiju sniegto sociotehnisko iespēju analīze un piedāvājuma izstrāde viedās pilsētvides un pētījumu projektu attīstībai

Zinātniskā projekta mērķis un uzdevumi:

Pētniecības un inovāciju projektā plānots izpētīt 5G tehnoloģijas izmantošanas perspektīvas t. s. viedo pilsētu pilsētvides veidošanā.

ViA Sociotehnisku sistēmu inženieriju institūts (SSII) piedāvā pētījumu sociālo vajadzību un kultūras un izglītības 5G digitālajiem un radošiem risinājumiem projekta teritorijā. 5G tehnoloģija, kurā pašlaik būtiski investē mobilie operatori, var sniegt ievērojamu pienesumu Valmieras un pieguļošo novadu ekonomiskajām aktivitātēm. Tehnoloģija paver jaunas iespējas arī kultūras un izglītības jomā. Šis multidisciplinārais pētniecības projekts un tēmas padziļināta izpēte dos ieguldījumu, lai noteiktu iespējamo kopējo pētniecības, pielietojamo  projektu un attīstības virzienu prioritātes, t. sk. iespēju un prakses analīzi un konsultācijas ar kādu no 5G tīklu operatoriem.

 

Projekta vadītājs: ViA pētnieks, dr.phys. Ojārs Balcers, [email protected]

 

Iesaistītās personas:

ViA asoc.profesors Kaspars Osis

Mg.sc.comp. Mārtiņš Janševskis

Dr.art. Ieva Gintere

 

Projekts tiek izstrādāts ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu

 

Projekta budžets: 10 000 EUR

Realizācijas laiks: 2018. gada aprīlis-decembris

 

Projekta pieteikums