ADVANCES: Sabiedrības kiberdrošības spēju paaugstināšana

ILN_grants

Trīs Baltijas valstis un to partneri no Norvēģijas un Lihtenšteinas veido komandu, lai izpētītu cilvēku uzvedību kiberdrošībā, apvienojot datorzinātnes, psiholoģijas un cilvēka genomikas izpētes jomas. Projekta mērķis ir izstrādāt visaptverošu, uz zinātni balstītu starpdisciplīnu sistēmu, lai attīstītu un novērtētu pašreizējā un topošā kiberdrošības darbaspēka vispārīgas un ar tematiku saistītas kompetences. Dati tiks vākti, pamatojoties uz starptautisko kiberdrošības mācību dalībniekiem. Studentu vidē tiks pārbaudīta riska novērtēšana un izglītojošās sastāvdaļas. Statistiskie un datizraces rīki tiks izmantoti, lai interpretētu daudzslāņainus datus un rastu korelācijas starp ģenētiskajām, uzvedības un tehniskajām prasmēm stresa apstākļos.

Projekta rezultātā tiks izveidots metodikas un rīku kopums, kas ietvers specifiskus programmatūras komponentus datu vākšanai un analīzei, pašpārskata rīkus, lai apkopotu faktiskos datus par sociālās uzvedības šabloniem, ieteikumus, lai ņemtu vērā konkrētu bioloģisko marķieru informāciju, pielāgotu genotipu bloku, metodiku kompetenču izstrādei un novērtēšanai, un riska novērtēšanas procesu, kas balstīts uz kopējiem starpdisciplināriem datiem.

Galvenie mērķi:

Galvenais mērķis ir sekmēt kiberdrošības speciālista darbību, identificējot iespējamos uzlabojumus no trim dažādām perspektīvām: uzskatot cilvēku par bioloģisku vienību, analizējot personas uzvedības šablonus un pievēršot uzmanību nepieciešamajām kiberdrošības speciālista zināšanām un prasmēm.

Projekta pamatā ir hipotēze, ka ir iespējams kartēt kiberkompetences, kas nepieciešamas kibernoziegumu atrisināšanai, infrastruktūras aizsargāšanai vai izturībai pret kiberļaunprātīgu izmantošanu, un tad izstrādāt racionālu kompetences uzlabošanas ceļu kiberdrošības speciālistam. Nodarbojoties ar kritiskām infrastruktūrām vai strādājot ar tiešsaistes misijai kritiskām atbalsta sistēmām, nav instrumentu, kas ļautu novērtēt cilvēka īpašības vai raksturīgos riskus, vai arī pētniecības komponenti nav zinātniski validēti.

Finansējums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programma

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021 - 31.12.2023

Programmas operators: Lietuvas pētniecības padome

Projekta Nr. S-BMT-21-6 (LT08-2-LMT-K-01-051)

Projekta virzītājs: Viļņas Universitāte, projekta vadītājs Dr. Agnė Brilingaitė (Datorzinātņu institūts, Kiberdrošības laboratorija)

Par projekta aktivitāšu īstenošanu atbildīgā vadošā pētniece ViA: dr.sc.ing. Ginta Majore

Projekta partneri: Viļņas Universitāte (Lietuva), Ģenerāļa Jona Žemaiša Lietuvas militārā akadēmija (Lietuva), Norvēģijas zinātnes un tehnoloģiju universitāte (Norvēģija), Ostfoldas Universitātes koledža (Norvēģija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Lihtenšteinas Universitāte (Lihtenšteina), Vidzemes Augstskola (Latvija)

Projekta rezultātu repozitorijs: https://cs.vu.lt/projects/ADVANCES