Mākslīgā Intelekta (AI) atbalsts paātrinātai matemātikas apguves pieejai (AI4Math)

PD

 

Projekta apraksts:

Mākslīgā Intelekta (AI) atbalsts paātrinātai matemātikas apguves pieejai (AI4Math) ir starpdisciplinārs ar saimniecisku darbību nesaistīts rūpniecisks pētījumu projekts, kur matemātikas, pedagoģijas un IKT nozaru speciālistu kopdarbības rezultātā tiks veicināta cilvēkresursu attīstība, palielinot matemātikas izglītības daudzveidību, pieejamību, motivāciju, iesaisti un atbilstību STEM nozaru nākotnes vajadzībām.

Pojekta mērķis ir izstrādāt starpdisciplināru matemātikas atbalsta stratēģiju, izmantojot Mākslīgā Intelekta (AI), Lielo Datu un stimulējošas izglītības apguves pieejas, tādā veidā sekmējot valsts Viedās Specializācijas Stratēģija (VSS) ietvaros noteikto 5.jomu (IKT) un 5.izaugsmes prioritāti modernas un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības sistēmas izveidei, kas veicina tautsaimniecības transformāciju.

Uzņēmumi turpinās digitāli attīstīties, lai veidotu nākamās paaudzes uzņēmējdarbību un meklētu ceļus turpmākai izaugsmei. Ir skaidrs, ka katram no nākotnes tehnoloģiju koda vārdiem (Blockchain, Big Data, Virtual Reality, AI, Cloud Computing, Cyber Security, Cryptocurrency, Robotic, Quantum computing etc) pamatā ir jābūt matemātikas prasmēm. 2018.gada Accenture pētījumā “How to accelerate skills acquisition in the age of intelligent technologies?” ir norādīts, ja prasmju veidošana nenotiek kopā ar tehnoloģisko progresu, tad G20 ekonomika nākamajos desmit gados varētu zaudēt līdz pat 11,5 triljoniem ASV dolāru jeb 1,1% IKP pieauguma. Accenture norāda, ka ir pienācis laiks izmantot visjaunākās mācīšanās metodes un pieejas, kā arī palīdzēt politikas veidotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem ieviest inovatīvas stratēģijas, kas mainīs veidu, kādā mēs mācām un mācāmies. Tas pierāda piedāvātā pētniecības priekšlikuma nepieciešamību, lai būtiski uzlabotu matemātikas mācīšanās efektivitāti. Tas būtiski uzlabos skolēnu mācīšanās un radošuma prasmes, kā arī palielinās to skolēnu skaitu, kuri nākotnē izvēlēsies studēt STEM nozares.

Plānotie rezultāti:

Projekta aktivitāšu ietveros tiks 

1) veikts salīdzinošs pētījums par digitālā laikmeta lietotāju paradumu maiņu;

2) izstrādāts starpdisciplinārs AI risinājumu balstīts tehnoloģiju prototips matemātikas apmācībai ar Lielo Datu pieeju izaugsmes vērtēšanai, pielāgojot funkcionalitāti vispārējās izglītības matemātikas mācību saturam;

3) izveidota stimulējoša matemātikas apguves pieejas stratēģija. 

Īstenošanas laiks: 01.04.2020. - 31.03.2023.

Projekta vadītāja: HESPI pētniece, dr.math. Aija Cunska

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/564

Zinātniskais konsultants: dr.phys. Atis Kapenieks

Aktivitāšu nosaukumi:

  1. Mērķtiecīga projekta vadība
  2. Digitālā laikmeta lietotāju paradumu maiņas salīdzinošs novērtējums
  3. Starpdisciplinārs AI risinājumu balstīts tehnoloģiju prototips
  4. Stratēģija paātrinātai matemātikas apguves pieejai

 

 

Partneri​​​​​​​

SIA „Riga Coding School”
Republikas laukums 3-16
Rīga, LV-1010
info@rigacoding.lv

SIA "TechGym"
Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks 1
Ventspils, LV-3602
info@vatp.lv

Gateway School of English GSE
No.1, Bosfru Street, San Gwann (St Julian’s) 
Malta
info@english-malta.com