Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integrēšanā Latvijā

1

 

Projekta mērķis ir uzlabot masu mediju sniegtās informācijas kvalitāti un satura pieejamību par trešo valstu pilsoņiem, tādā veidā sagatavojot un iesaistot medijus konstruktīva dialoga un savstarpējas izpratnes veidošanā starp trešo valstu pilsoņiem un vietējo sabiedrību.

 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, specifiskais mērķis Nr. 2 “Integrācija/ legālā migrācija”, aktivitāte Nr. 7 “Trešo valstu valstspiederīgo integrēšana Latvijas sabiedrībā, šajā procesā iesaistot plašsaziņas līdzekļus”

 

Īstenošanas laiks: 2017.g. 1.augusts - 2018.g. 31.decembris

Kopējais budžets: EUR 162 487,03

Projekta numurs: PMIF/7/2016/1/02

Mērķgrupa: Latvijas masu mediju pārstāvji (žurnālisti un redaktori).

Vairāk par projektu