Modernisma mākslas kodu veicināta IKT produktu inovācija

PD

 

Aktualizēts 15.09.2021.

 

Projekta mērķis ir iznest zināšanas par mūsdienu mākslu ārpus mākslas subkultūras un atrast veidu, kā tās padarīt vieglāk pieejamas un brīvāk lietojamas arī personām bez specifiskas mūsdienu mākslas izglītības. Projekta problēma ir izteiktā digitālās un jauno mediju mākslas darbu kodifikācija, kas mantota no modernisma perioda, proti, darbu idejas lielākoties ir intelektuāli stipri noslogotas, nav skatītājam uzskatāmi un vienkārši nolasāmas bez papildus zināšanām, literatūras apguves un autora idejas skaidrojuma.

 

Projektā tiek meklētas jaunās mākslas kodu un ikdienā lietojamo IKT produktu šķērsojuma iespējas. Akcents likts uz jautājumu par to, kā mūsdienu mākslu integrēt plašākā sabiedrībā, kā atvērt mūsdienu mākslas depozītu jeb noslēgto zināšanu bāzi; kā laikmetīgās mākslas kodus jeb slēgtās zīmes pārnest uz citiem IKT laukiem ārpus digitālās un jauno mediju mākslas, jo tās interesentu skaits ir salīdzinoši neliels un zināšanas par to netiek izmantotas ārpus specifiska sabiedrības loka.

 

Notiek darbs pie datorspēles nopietnās un mākslas spēļu robežtelpā (Serious game, Art game), ko Vidzemes Augstskola izstrādā sadarbībā ar mākslinieku Kristapu Biteru (Latvijas Mākslas akadēmija). Spēles uzdevums ir integrēt un pieradināt plaša mēroga sabiedrības uztveri jaunās mākslas kontekstā, veicināt sabiedrības radošās spējas, to iesaistot mākslas aktivitātēs, un atrast potenciāli jaunus izteiksmes līdzekļus spēlētāju radošās darbības ietvaros. Spēles koncepcija ir inovatīva, ņemot vērā to, ka nopietnās spēles žanrā līdz šim nav izglītojošas spēles par mūsdienu mākslu.

 

 

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: ViA HESPI pētniece, dr.art./PhD Ieva Gintere

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2021.

Projekta numurs 1.1.1.2/VIAA/1/16/106

Zinātniskais konsultants: dr.phys. Atis Kapenieks

Sadarbības partneris: Interaktīvā aģentūra Cube

Sadarbībā ar māksliniekiem Kristapu Biteru un Ievu Vīksni

 

3 publikācijas Scopus datubāzē

Gintere, I. (2020). Developing the Noise Music Trend in Digital Edugaming. Proceedings of the 4th European Conference on Electrical Engineering and Computer Science, ELECS-2020, International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, vol. 14, pp. 1176-1180.

Gintere, I. (2020). A Perspective on a New Digital Art Game: The Approach of Research and Knowledge Transfer. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2020). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, May 2nd, vol. 1, pp. 311-318.

Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, 1, pp. 426-431. Portugal, Madeira, March 15th -17th 2018.

2 publikācijas Web of Science datubāzē

Gintere, I. (2020). The Inclusion of Research and Knowledge Transfer in Art Games. Proceedings of the 12th International Scientific Conference “New Challenges in Economic and Business Development – 2020: Economic Inequality and Well-Being”, Riga, 2nd October, 2020. University of Latvia, pp. 150-159.

Gintere, I. (2021). An Educational Digital Environment of Contemporary Aesthetics Focused on Slow Gaming. Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supported Education, Prague, 23-25 April, 2021 (CSEDU-2021). Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, Prague, SciTePress library, vol. 2, pp. 163-168.

 

Īstenotās projekta aktivitātes:

1.aktivitāte. Situācijas analīze: modernisma kodu šķērsojums ar IKT (semināri 29.09.2017., 06.12.2017.)

2.aktivitāte. Intervijas ar jauno mediju māksliniekiem (15.10.2020.)

3.aktivitāte. Delfu metode, digitālās mākslas ekspertu intervijas, 13.07.2018.

4.aktivitāte. Digitālo spēļu metodoloģijas analīze. Apraksts sagatavots.

5.aktivitāte: Digitālo spēļu analīze.

6.aktivitāte. Dizaina pētniecības metožu izpēte, 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17.

Populārzinātnisks pārskats (1), 17.05.2018.

7. Spēles dizains un attīstības plāns (15.10.2020.)

8. aktivitāte. IKT produkta prototipa koncepts

9. aktivitāte. Publikācija 17.03.2018. Gintere, I., Zagorskis, V., Kapenieks, A. (2018). “Concepts of E-learning Accessibility Improvement – Codes of New Media Art and User Behaviour Study”. 10th CSEDU International Conference on Computer Supported Education, proceedings, Portugal, Madeira, March 15-17, vol. 1, pp. 426-431. Indeksēts Scopus.

10. aktivitāte. Projekta ētikas kodekss (13.07.2018.)

11. aktivitāte. Izglītojošas mākslas spēles Art Space demo versija pieejama www.artspace.va.lv (Windows versija) (15.10.2020.)

12. aktivitāte. Pētījuma gaitas plāna atjaunošana (13.07.2018.)

13. aktivitāte. Metodoloģijas inovācija (15.10.2020.)

14. aktivitāte. Noslēguma ziņojums

Populārzinātnisks pārskats (2), 31.08.2018.

Preses relīze

Art Space mājaslapa

Noslēguma atskaite