Palielināta mobilitāte un pakalpojumu pieejamība demogrāfisko izmaiņu ietekmētajos reģionos (MAMBA)

Mamba logo

Mamba logo

 

Projekta "Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affectd by Demographic Change" mērķis ir izstrādāt integrētus reģionālās mobilitātes pārvaldības risinājumus, lai padarītu pieejamākus pakalpojumus attālāko reģionu iedzīvotājiem. Ar projekta MAMBA palīdzību ir plānots apvienot jau esošas mobilitātes struktūras, piemēram, pakalpojumu sniedzējus (ārsti, aprūpētāji) vai uzņēmumus (preču piegāde), un papildināt tās ar jauniem organizatoriskiem risinājumiem, tādējādi ļaujot vairot esošās infrastruktūras efektivitāti, samazināt izmaksas un paplašināt darbības teritoriju, nevis radīt jaunu un nesaistītu sistēmu.

Pētījuma vadītāja: Madara Narņicka

Pētījuma dalībnieki: Agita Līviņa, Jānis Bikše, Sarmīte Rozentāle

Pētījuma īstenošanas laiks: 2017. - 2020.

Projekta mājaslapa