Pašvaldības iespējas ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību

Pētījuma īstenošanas laiks: 2016. gada marts - 2016. gada augusts.

Pētījumā no ViA HESPI piedalās: profesore Agita Līviņa, ViA docenti Visvaldis Valtenbergs, Irēna Liepiņa, Linda Veliverronena, Jaris Vaeliverronen, Rihards Rozenbergs un eksperte Inga Vilka, SIA “Publiskās pārvaldes konsultācijas”.

Pētījuma ziņojums