Pētījumi kompleksai ķermeņa rehabilitācijas īstenošanai cilvēkiem ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām, izmantojot paplašināto realitāti un valkājamo tehnoloģiju datu atbalstu

PostDoc LV

Aktualizēts 15.12.2020.

Projekts risina divas rehabilitācijas procesa problēmas, kas skar gan pacientus - cilvēkus ar apakšējo ekstremitāšu amputācijām (turpmāk CAEA), gan viņu fizioterapeitus. Pirmā ir periodisks un nepietiekami efektīvs rehabilitācijas process, otrā - līdz šim ierobežotās iespējas apstrādāt, interpretēt un saprotamā veidā izmantot tik lielu datu apjomu, kāds rodas rehabilitācijas procesa laikā.

Tādēļ projekta mērķis ir izstrādāt paplašinātās realitātes risinājumu, kurā tiktu implementēta jauna rehabilitācijas metode, inovatīvas valkājamās tehnoloģijas un uz medicīnas zinātību balstīti algoritmi, ar kuru palīdzību tiktu paaugstināta CAEA dzīves kvalitāte, paātrināts rehabilitācijas process un reintegrēšanās sabiedrībā un darbā. Apvienojot dziļās muskulatūras treniņu ar diafragmālās elpošanas tehniku, tiks paaugstināta ķermeņa stabilitāte un samazināts CAEA raksturīgais krišanas risks, muguras lejas daļas sāpes, kardiovaskulārās un elpošanas komplikācijas. Turklāt, tehnoloģiskais risinājums nodrošinās ilgtermiņa rehabilitācijas pārraudzību, reāllaika visa ķermeņa precīzu monitorēšanu un uz lietotāju vērstu viegli saprotamu rehabilitācijas procesa vadību cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Aktivitātes: jaunas rehabilitācijas metodes izstrāde un validācija, valkājamo tehnoloģiju savietojamības testi, paplašinātās realitātes risinājuma izstrāde, risinājuma lietotāju testi, mobilitāte un rezultātu izplatīšana.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts prototips paplašinātiem lietotāju testiem un gatavības komercializācijai novērtēšanai, kā arī tiks iegūtas padziļinātas zināšanas par CAEA vajadzībām un ierobežojumiem rehabilitācijas laikā, tiks iegūtas padziļinātas zināšanās no zinātniskā skatu punkta, kas varētu atklāt un pierādīt jaunu pieeju par ķermeņa darbības principiem un likumsakarībām.

 

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītājs: Dr.sc.ing. Linda Lancere (linda.lancere@va.lv)

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 02.01.2019. - 30.12.2021.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/357

 

Īstenotās projekta aktivitātes:

Projekta pirmajā gadā tiek īstenota padziļināta tehnoloģiju, rehabilitācijas metodoloģiju izpēte, potenciālo lietotāju aptaujas, ar mērķi izstrādāt uz lietotāju vērstu risinājumu. Īstenota valkājamo tehnoloģiju atbilstības analīze un atlase, nosakot tehnoloģijas, kuras spēj nodrošināt objektīvu stājas, kustību datu rehabilitācijas laikā, vitālo parametru kā pulss, elpošana, muskuļu aktivitāte, asins spiediens un citu datu reģistrēšanu reālajā laikā. Īstenoti viedā tekstila testi elpošanas tehniku apguvei un attēlošanai paplašinātajā realitātē. Tiek sastādīta rehabilitācijas programma un pildītas prasības, kuras nepieciešamas lietotāju testu īstenošanai. Rehabilitācijas programmas galvenie posmi: dziļās elpošanas apmācība; dziļās muskulatūras vingrojumi, vienlaicīgi un nepārtraukti novērojot vitālos parametrus.

 1. Dalība virtuālās un papildinātās realitātes programmatūras izstrādes AR/VR hakatonā hackathon.lv Valmiera, Latvija (26.-28.04.2019.)
 2. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP2.1. Apakšaktivitāte. Esošo mūsdienu rehabilitācijas, paplašinātās realitātes un valkājamo tehnoloģiju analīze'' aktivitātes ''WP2.Rehabilitācijas metodes izstrāde'' ietvaros (06.2019.)
 3. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP2.2. Apakšaktivitāte. Intervijas ar fizioterapeitiem un cilvēkiem AEA'' aktivitātes ''WP2.Rehabilitācijas metodes izstrāde.'' ietvaros. Saturs tiks papildināts līdz projekta beigām (06.2019.)
 4. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP2.3. Apakšaktivitāte. Rehabilitācijas metodes izstrāde.'' aktivitātes ''WP2.Rehabilitācijas metodes izstrāde'' ietvaros (06.2019.)
 5. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP2.4. Apakšaktivitāte. Tehnoloģiju un sensoru izmēģinājumi.'' aktivitātes ''WP2.Rehabilitācijas metodes izstrāde'' ietvaros (06.2019.)
 6. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP3.1. Apakšaktivitāte. Koncepta izstrāde.'' aktivitātes ''WP3.Paplašinātās vides izstrāde'' ietvaros (06.2019.)
 7. Uzstāšanās Pēcdoktorantu atvērtajā seminārā ar jaunāko rezultātu ziņojumu Design Research for User-friendly Guidance of Complex Whole-body Rehabilitation for Lower Extremity Amputees by Means of Extended Reality and Advanced Wearables Data Processing (18.06.2019.)
 8. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP4.1. Apakšaktivitāte. Pacientu izmēģinājumu novērtēšanas protokola izstrāde.'' aktivitātes ''WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana.'' ietvaros. Saturs tiks papildināts (07.2019.)
 9. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP4.2. Apakšaktivitāte. Pacientu meklējumi izmēģinājumiem, ētika'' aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros. Saturs tiks papildināts (07.2019.)
 10. Mobilitātes posma īstenošana Roy J. and Lucille A. Carver College of Medicine, Iowa City, Iowa, USA (15.08.2019.-15.08.2020.)
 11. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP4.2. Apakšaktivitāte. Pacientu meklējumi izmēģinājumiem, ētika.'' aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros. Saturs tiks papildināts. (08.2019.)
 12. Apraksta sastādīšana apakšaktivitātei ''WP4.1. Apakšaktivitāte. Pacientu izmēģinājumu novērtēšanas protokola izstrāde'' aktivitātes ''WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana'' ietvaros. Saturs tiks papildināts. (08.2019.)
 13. Zinātniskās literatūras analīze apakšaktivitātēm “WP3.1. un 3.2. Paplašinātās realitātes koncepta izstrāde. un Virtuālās vides dizaina un scenārija izstrāde pielietošanai papildinātajā realitātē” aktivitātes “WP3. Paplašinātās vides izstrāde” ietvaros. Saturs tiks papildināts. (09.2019.)
 14. Valkājamo tehnoloģiju (Hexoskin un Delsys) laboratorijas testi apakšaktivitātei “WP4.3. Apakšaktivitāte. Rehabilitācijas metodes pētījumi ar pacientiem” ietvaros. Saturs tiks papildināts. (09.2019.)
 15. Uzstāšanās RSU Health Hackathon ar pēdējiem rezultātiem. (26.10.2019.)
 16. Minimālā dzīvotspējīgā prototipa scenārija izstrāde saskaņā ar modificēto rehabilitācijas programmu un veiktajiem Delsys un Plux testiem, lietotāju testiem apakšaktivitātēm “WP3.1. un 3.2. Paplašinātās realitātes koncepta izstrāde. un Virtuālās vides dizaina un scenārija izstrāde pielietošanai papildinātajā realitātē” aktivitātes “WP3. Paplašinātās vides izstrāde” ietvaros. Saturs tiks papildināts. (10.-12.2019.)
 17. Minimālā dzīvotspējīgā prototipa scenārija izstrāde saskaņā ar modificēto rehabilitācijas programmu un veiktajiem Delsys un Plux testiem, lietotāju testiem apakšaktivitātei ''D4.3. Apakšaktivitāte. Pacientu izmēģinājumu novērtēšanas protokola izstrāde'' aktivitātes ''WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana'' ietvaros (11.2019.)
 18. Minimālā dzīvotspējīgā prototipa scenārija programmēšana apakšaktivitātei “WP3.3.Paplašinātās realitātes pamata risinājuma programmēšana” aktivitātes “WP3. Paplašinātās vides izstrāde” ietvaros. Saturs tiks papildināts (10.-12.2019.)
 19. Ētikas komisijas pieteikuma korekcijas saskaņā ar lietotāju testu rezultātiem apakšaktivitātei ''WP4.2 apakšaktivitāte. Pacientu meklējumi izmēģinājumiem, ētika'' aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros (10.-11.2019.)
 20. Konferences par pēdējiem AR un VR sasniegumiem "AR/VR Global Summit" Vankūverā, Kanādā, apmeklējums (1.-2.11.2019.)
 21. Lietotāju izmēģinājumi laboratorijas apstākļos apakšaktivitātei, izmantojot Delsys un Plux sensorus apakšaktivitātei  “WP4.3. Rehabilitācijas metodes pētījumi ar pacientiem” aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros. Saturs tiks papildināts (11.-12.2019.)
 22. Uzstāšanās Pēcdoktorantu atvērtajā seminārā ar jaunāko rezultātu ziņojumu Design Research for User-friendly Guidance of Complex Whole-body Rehabilitation for Lower Extremity Amputees by Means of Extended Reality and Advanced Wearables Data Processing (16.12.2019.)
 23. Lietotāju izmēģinājumi laboratorijas apstākļos “WP4.3. Rehabilitācijas metodes pētījumi ar pacientiem” aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros. Muskuļu aktivitātes novērtējums dziļās muskulatūras vingrojumu laikā, izmantojot Delsys bezvadu sensorus un Hololens vizualizāciju (1-3.2020.)
 24. Brīvpratīgā darbs "American Prosthetics and Orthotics" klīnikā (1.2020.)
 25. Brīvpratīgā darbs "University Hospital of Iowa City" rehabilitācijas klīnikā, pacienti ar amputācijām (2.2020.)
 26. Spēles scenārija, balstoties uz sensoru un lietotāju testu rezultātiem, papildināšana apakšaktivitātēm “WP3.1. un 3.2. Paplašinātās realitātes koncepta izstrāde. un Virtuālās vides dizaina un scenārija izstrāde pielietošanai papildinātajā realitātē” aktivitātes “WP3. Paplašinātās vides izstrāde” ietvaros. Saturs tiks papildināts (1-3.2020.).
 27. BiosignalPlux muskuļu aktivitātes sensoru iestatījumu pielāgošana un programmēšana reāla laika datu plūsmas nodrošināšanai. "WP3.6.Apakšaktivitāte. Sensoru programmēšana komunikācijai ar mobilo aplikāciju." Saturs tiks papildināts (4.2020.)
 28. Lietotāju izmēģinājumu muskuļu aktivitātes datu analīze "WP4.3. Rehabilitācijas metodes pētījumi ar pacientiem." aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana." Saturs tiks papildināts (4. - 6.2020.).
 29. Spēles scenārija, balstoties uz sensoru un lietotāju testu rezultātiem, papildināšana apakšaktivitātēm "WP3.1. un 3.2. Paplašinātās realitātes koncepta izstrāde. un Virtuālās vides dizaina un scenārija izstrāde pielietošanai papildinātajā realitātē." aktivitātes "WP3. Paplašinātās vides izstrāde." ietvaros. Saturs tiks papildināts. (4. - 6.2020.)
 30. Pētījuma rezultātu interpretācija un kopsavilkuma gatavošana https://acrm.org/ - Progress in Rehabilitation Research 2020 konferencei. "WP5. Izplatīšana un tīklošanās"
 31. BioSignalPlux muskuļu aktivitātes reāla laika datu plūsmas uz Hololens testi. "WP3.6 apakšaktivitāte. Sensoru programmēšana komunikācijai ar mobilo aplikāciju." Saturs tiks papildināts (7.2020.)
 32. Pētījuma protokola pielāgošana nākamajiem lietotāju testiem. ''WP4.2 apakšaktivitāte. Pacientu meklējumi izmēģinājumiem, ētika.'' aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana" ietvaros. Saturs tiks papildināts (8-9.2020.)
 33. Mājaslapas izstrāde atbilstoši vidusposma ekspertu prasībām. https://lindalancere.wixsite.com/arehab "WP5. Izplatīšana un tīklošanās". (8-9.2020.)
 34. Virtuālās realitātes aplikācijas izstrādes plāna izstrāde.  "WP3.5. Apakšaktivitāte. Virtuālās realitātes aplikācijas izstrāde." aktivitātes "WP3. Paplašinātās vides izstrāde." ietvaros. Saturs tiks papildināts. (9.2020.)
 35. Ētikas komisijas pieteikuma sagatavošana - Lithuanian Sports University. "WP4.2. Apakšaktivitāte. Pacientu meklējumi izmēģinājumiem, ētika.'' aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana." ietvaros. (10.-11.2020.)
 36. Pēcdoktorantūras pētnieku un doktorantu seminārs – uzstāšanās. "WP5. Izplatīšana un tīklošanās" (8.10.2020.)
 37. Dalība un uzstāšanās "Progress in Rehabilitation Research 2020" konferencē. "WP5. Izplatīšana un tīklošanās". D5.1.3. (19.-24.10.2020.)
 38. Lietotāju testu/pētījuma datu apstrāde. "WP4.3. Rehabilitācijas metodes pētījumi ar pacientiem." aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana."   Saturs tiks papildināts (4. - 6.2020.)
 39. Virtuālās realitātes aplikācijas integrācija un testi. .  "WP3.5 apakšaktivitāte. Virtuālās realitātes aplikācijas izstrāde." aktivitātes "WP3. Paplašinātās vides izstrāde." ietvaros. Saturs tiks papildināts (11.2020.)
 40. Tehnisko uzdevumu izstrāde Hololens vides, sensoru menedžera, VR aplikācijas izstrādei "WP3.2., 3.5., 3.6. aktivitātes "WP3. Paplašinātās vides izstrāde." ietvaros. Saturs tiks papildināts (11. – 12.2020.)
 41. Spēles versijas 1.-6.vingrojuma testi H2 (XR vide jeb Hololens2) vidē/ laboratorijas testi. "WP4.4 apakšaktivitāte. Paplašinātās realitātes risinājuma laboratorijas testi." aktivitātes "WP4. Izmēģinājumi un prototipēšana." Saturs tiks papildināts (12.2020.)
 42. Kopsavilkuma "Technological solutions for low back pain physical therapy real time monitoring" gatavošana konferencei "International Scientific Conference SOCIETY. TECHNOLOGY. SECURITY". "WP5. Izplatīšana un tīklošanās" (12.2020.)
 43. Kopsavilkuma un plakāta "Use of Real-Time Visual Feedback To Facilitate Core Muscle Activation In Individuals With Low Back Pain" publicēšana žurnālā Archives of Physical Medicine and Rehabilitation https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.10.086 "WP5. Izplatīšana un tīklošanās", D5.1.3. (12.2020.)