Pieredzes pārņemšana vides datu un dinamisku sistēmu modelēšanā Latvijā (Ted4Lat)

Logo

TED4LAT ir koordinācijas un atbalsta programmas projekts, kas orientēts uz atbalsta pasākumiem valstīs ar nepietiekamu apstiprināto zinātnes projektu skaitu Apvārsnis programmā.

Projekta mērķi: 

- rosināt institucionālas izmaiņas un transformācijas pārvaldes procesos pētniecības un inovāciju jomā nacionālajā līmenī Latvijā saskaņā ar Eiropas pētniecības kopējās telpas principiem.

- mobilizēt ieguldījumus un paaugstināt kapacitāti pētniecībā un inovācijā primārajās mērķa valstīs. 

- palielināt Latvijas institūciju dalības īpatsvaru citās Apvārsnis Eiropa programmās.

- veicināt jaunas ekosistēmas rašanos caur sadarbību ar līdzīgām institūcijām un pārņemot labo pieredzi un praksi pētniecības izcilībā no sabadarbības partneriem.

- ieviest detalizētu programmu personāla pieredzes apmaiņai, īstermiņa un ilgtermiņa vizītēm, semināriem, doktorantu skolām, tādējādi veicinot zināšanu un domu apmaiņu. 

- izstrādāt stratēģisko pētniecības programmu multidisciplinārai pieejau datu zinātnē un dinamisku sistēmu modelēšanā. 

 

Darba pakotnes:

WP1 - Projekta vadība

WP2 - Tīklošanās un komunikācija

WP3 - Mācības un pieredzes celšana

WP4 - Kopējās infrastruktūras sagatavošana un izmēģināšana

WP5 - Rezultātu izplatīšana

 

Projekta Nr. 101079206

Līgums Nr. 7-7/75.1

 

Projekta partneri

Rīgas Tehniskā universitāte, Liepājas Universitāte, SiA "Baltic Open Solution Centre" (Latvija)
POLITECNICO DI TORINO (ITALY)
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT (FRANCE)

 

Vidzemes Augstskolas pētnieciskās grupas zinātniskā vadītāja: Dr.sc.ing. Ginta Majore

Pētnieki: Sarma Cakula, Mairita Zaķe, Andris Lapāns, Ivars Majors, Andris Fjodorovs

Doktorantūras studenti: Krišjānis Zaķis, Roberts Volkovičs, Viesturs Bambāns (programma "Sociotehnisku sistēmu modelēšana")

Projekta administratīvā koordinatore: Ieva Gintere, [email protected]

Vairāk par projektu sk. https://www.ted4lat.eu/