Purvu hidroloģisko režīmu reāllaika un imitāciju datu vizualizācija virtuālā realitātē

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpos par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, lemjot par ekosistēmu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un vides zinātņu mācību procesā, papildinot izglītības saturu. Tā kā jau kopš 1992.gada augstie purvi ietilpst kopienas nozīmes dabisko biotopu, kuru saglabāšanai jānosaka īpaši aizsargājams dabas teritorijas statuss, sarakstā, kā tehnoloģijas aprobācijas vide ir izvēlēta purvu hidroloģiskā sistēma.

Projekta aktivitātes ietver:

  1. reāllaika sensoru datu apkopošanu un apstrādi;
  2. imitējošā modeļa datu apkopošanu un apstrādi;
  3. purvu ekosistēmai raksturīgo objektu noteikšanu un 3D modelēšanu;
  4. purva 3D reljefa ģenerēšanu;
  5. virtuālās realitātes ainas automatizētu izveidi un vizualizāciju u.c. darbības.

Šī tehnoloģija darbosies kā rīks datu saprotamai atspoguļošanai plašākai sabiedrības daļai, nodrošinot reālajai videi maksimāli pietuvinātu saturu. 

Projekta vadītājs: Arnis Cīrulis

Projekta komanda: Oskars Java, Lauris Taube, Zintis Erics, Andris Lapāns, Edmunds Jansons

Projekta finansējums: 100 389,00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 12.2020.−12.2021.

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome

FLPP