Purvu hidroloģisko režīmu reāllaika un imitāciju datu vizualizācija virtuālā realitātē

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpos par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, lemjot par ekosistēmu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, un vides zinātņu mācību procesā, papildinot izglītības saturu. Tā kā jau kopš 1992.gada augstie purvi ietilpst kopienas nozīmes dabisko biotopu, kuru saglabāšanai jānosaka īpaši aizsargājams dabas teritorijas statuss, sarakstā, kā tehnoloģijas aprobācijas vide ir izvēlēta purvu hidroloģiskā sistēma.

Projekta aktivitātes ietver:

 1. reāllaika sensoru datu apkopošanu un apstrādi;
 2. imitējošā modeļa datu apkopošanu un apstrādi;
 3. purvu ekosistēmai raksturīgo objektu noteikšanu un 3D modelēšanu;
 4. purva 3D reljefa ģenerēšanu;
 5. virtuālās realitātes ainas automatizētu izveidi un vizualizāciju u.c. darbības.

Šī tehnoloģija darbosies kā rīks datu saprotamai atspoguļošanai plašākai sabiedrības daļai, nodrošinot reālajai videi maksimāli pietuvinātu saturu. 

Projekta vadītājs: Arnis Cīrulis

Projekta komanda: Oskars Java, Lauris Taube, Zintis Erics, Andris Lapāns, Edmunds Jansons

Projekta finansējums: 100 389,00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 12.2020.−12.2021.

Projekta finansētājs: Latvijas Zinātnes padome

Paveiktās projekta aktivitātes:

 1. Intervija "Vidzemes Augstskolas pētnieki veido Gulbju salas purva Virtuālās Realitātes modeli" pieejama šeit (22.12.2020)
 2. Dalība 2022.gada Eiropas zinātnieku nakts pasākuma ar virtuālās realitātes aktivitāti. Aktivitātes ieraksts pieejams šeit (30.04.2021.)
 3. Aktivitāte Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta "Ceļotāju dienā", kuras laikā dalībniekiem tika stāstīts ar projektu un purvu degradēšanas un atjaunošanas aspektiem (21.08.2021)
 4. Izstrādāts Lauras Ozoliņas maģistra darbs “Jauktā realitāte kā instruments apmācībai darba, ar dažādām elektroiekārtām”
 5. Izstrādāts Oskara Javas promocijas darbs “Imitējošās modelēšanas un sensoru sistēmas pielietošanas ekosistēmas pārvaldīšanai”. Kopsavilkums angļu valodā pieejams šeit.
 6. Izstrādāta zinātniskā publikācija "Automated generation of digital twin in virtual reality for interaction with specific nature ecosystem", kas iesniegta un akceptēta dalībai konferencē “HCI International 2022 Conference on Human Computer Interaction”, sesijā “Universal Access in Human-Machine Cooperation and Intelligent Environments”
 7. Izstrādāta zinātniskā publikācija "Comparison of Peatland Hydrological Models", kas ir referēta konferencē “Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change” un publicēta SCOPUS un EBSCO indeksētā konferences rakstu krājumā “Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021”
 8. Raidījuma “Zinātnes vārdā” intervija "Virtuāls nav nereāls" pieejama šeit (09.12.2021)
 9. Raidījuma "Zinātne tuvplānā" otrās sezonas trešā epizode "Purva un tā digitālais dvīnis" pieejama šeit (17.01.2022)
FLPP