Sociālā spējināšana reģionos (SEMPRE)

 Interreg logo

 

Sampre logo

 

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta vadītāja: Madara Narņicka

Pētījuma dalībnieki: Kaspars Osis, Maira Leščevica, Feliciana Rajevska, Sarma Cakula, Ligita Kūle, Hanna Mihailova, Anna Broka.

Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. . Projekta partnera kopējais finasējums ir 308 000 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 261 800 EUR. Projekta kopējais finasējums ir 4 860 664, 11 EUR.    

Projekta īstenošanas laiks: 03/2016-02/2019.

Projekta mājaslapa

Projekta atbalsta blogs