Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību (BOOSTED)

Pētījuma mērķi: veicināt tūrisma industrijas izaugsmi caur augstāko profesionālo izglītību, pielīdzināt un identificēt zināšanu kopumu, lai Centrālās Baltijas reģiona tūrisma nozare kļūtu par vienotu tūrisma galamērķi. Projekta mērķi tiks sasniegti, līdzsvarojot augstāko izglītību tūrisma nozarē ar tūrisma industrijas un tirgus vajadzībām jaunas studiju programmas izveidē 32 ECTS apjomā.  Somijā, Igaunijā un Latvijā veikto pētījumu rezultāti tiks ieintegrēti klātienes un tiešsaistes studiju programmās. 

Projekta vadītāja: Laura Fišere

Pētījuma dalībnieki: Linda Veliverronena, Ilze Grīnfelde, Zane Kudure. Steering group pārstāvji: Aigars Andersons, Kaspars Osis.

Projekta īstenošanas laiks: 11/2016 - 10/2019.

Projekta mājaslapa

Relīzes par Boosted rezultātiem šeit: 1.preses relīze, 2. preses relīze.

Projekta ziņojumi

 

Image removed.

 

Image removed.

 

Image removed.