VASAB pārskata “Baltijas jūras reģiona pilsētu attīstība” saturiskās informācijas sagatavošana

Pasūtītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Izpildē piedalās Visvaldis Valtenbergs, Iveta Druva-Druvaskalne, Agita Līviņa, Andris Klepers, Jānis Turlajs.

Pētījuma īstenošanas periods: 2015. gada novembris - 2016. gada janvāris