Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)

1115

 

Projekta „Atbalsts Vidzemes Augstskolas efektīvai iesaistei starptautiskajā zinātnes apritē (ViA-Int)” mērķis ir sekmēt Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieciskā personāla iesaistīšanos starptautiskos pētniecības projektos, tādā veidā stiprinot pētnieku kapacitāti starptautisku projektu izstrādē, veicinot pētnieku starptautiska kontaktu loka veidošanos un tīklošanās iespējas un attīstot pētniecības iestrādes ViA pētījumu apakšvirzienos, kā rezultātā ViA piedalīsies vismaz 7 ERAF atbalstītu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošanā.

Galvenās projekta aktivitātes ir šādas:

1. pasākumi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas starptautiskās sadarbības projektu pētniecības un attīstības jomā snieguma palielināšanai, tostarp nodrošinot nepārklāšanos ar pirmajā kārtā īstenoto projektu atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām:

1.1. tīklošanās, mācību un mobilitātes, tai skaitā pētniecības mobilitātes, pasākumi, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un attiecīgi programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektos, tai skaitā:

1.1.1. dalība programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas ietvaros organizētajās partnerības biržās un informācijas dienās;

1.1.2. dalība Eiropas Komisijas Kopīgo pētījumu centra organizētajos atbalsta pasākumos;

1.1.3. dalība starptautiskās zinātniskās konferencēs;

1.2. programmas "Apvārsnis 2020" un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana, tai skaitā komandējumi un darba braucieni pie potenciālajiem projekta partneriem uz projekta plānošanas sanāksmēm, darba semināru organizēšana Latvijā un ārējo ekspertu piesaistes atbalsts;

2. starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā;

3. projekta vadība;

4. projekta publicitātes un komunikācijas pasākumu īstenošana.

Projekta laikā tiks attīstīts ViA pētniecības līmenis līdz starptautiski izcilam līmenim, ko apliecinās ar ViA pētnieku piedalīšanos sagatavoti ERAF atbalstīti un virs kvalitātes sliekšņa novērtēti ne mazāk kā 7 programmas "Apvārsnis 2020" un ES 9. Ietvara programmas projektu pieteikumi.

Projekts tiek īstenots, izmantojot ERAF finansējuma līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 131 130,59 euro. Projekts tiks īstenots no 2018. gada jūnija līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta īstenošanas ilgums - 55 mēneši.

Projekta laikā veiktās aktivitātes (aktualizēts 23.09.2020):

 1. Starptautiskā konference par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" (2018.gada 3.-6.aprīlis, Valmiera, Latvija)
 2. Pēc konferences par digitālā laikmeta pētījumiem "Ilgtspējīga attīstība, kultūra un izglītība" darbnīcas (2018.gada 9.-12.aprīlis, Valmiera, Latvija)
 3. Dalība informatīvajā seminārā "Horizon2020 Narie Sklodowska-Curie Actions iespējas Vidzemes Augstskolā" (2018.gada 9.maijs, Valmiera, Latvija)
 4. Dalība informatīvajā seminārā "Ietvara programmas Apvārsnis 2020 IKT un SSH tematiskās, dalībnieka portāls, kā arī aktualitātes ERA-NET un COST" (2018.gada 11.aprīlis, Rīga, Latvija)
 5. Apstiprināts projekts "NIGHTLV-2018-2019" (2018.gada 26.aprīlis)
 6. Dalība tikšanās "EURAXESS Latvija darbība un sadarbības tīkla veidošana" (2018.gada 27.jūnijs, Rīga, Latvija)
 7. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekts "CYBERLEAD" (2018.gada 27.jūlijs)
 8. Dalība tikšanās "Pragrammas Apvārsnis 2020 iespējas humanitārajās un sociālajās zinātnēs, 2.daļa" (2018.gada 4.septembris, Rīga, Latvija)
 9. Dalība Austrijas ES Prezidentūras organizētajā konferencē/izstādē "ICT 2018: Imagine Digital - Connect Europe | Digital Single Market" (2018.gada 4.-6.decembris, Vīne, Austrija)
 10. Apstiprināts Apvārsnis 2020 projekts "STARGATE" (2018.gada 6.decembris)
 11. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "Science with and for Society 2019" (2018.gada 14.decembris, Brisele, Beļģija)
 12. Dalība Apvārsnis 2020 konferencē "Design future energy policies: Social sciences and humanities to accelerate the energy transition" (2019.gada 22.janvāris, Brisele, Beļģija)
 13. Dalība Apvārsnis 2020 kiberdrošības jomas projektu izstrādes un iesniegšanas atbalsta seminārā/konferencē "Vision2020: The Crowdhelix Network" (2019.gada 6.-7.februāris, Lavāla, Francija)
 14. Dalība Apvārsnis 2020 10.Eiropas tīklošanas pasākumā "Successful R&I in Europe 2019" (2019.gada 14.-15.februāris, Diseldorfa, Vācija)
 15. Dalība Apvārsnis 2020 informācijas dienā "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot" (2019.gada 5.marts, Rīga, Latvija)
 16. Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē IEEE EDUCON2019 (2019.gada 9.-11.aprīlis, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti)
 17. Dalība Apvārnis 2020 projekta "Daļiņu paātrinātāju izpēte un inovācijas Eiropas sabiedrībai un zinātnei (ARIES)" tikšanās "2nd AIRIES Annual Meeting" (2019.gada 11.aprīlis, Budapešta, Ungārija)
 18. Dalība Eiropas digitālā vienotā tirgus (European Digital Single Market) seminārā "NECC cyber industry meeting" (2019.gada 12.aprīlis, Kopenhāgena, Dānija)
 19. Dalība sešdesmit devītajā ICA konferencē "Communication Beyond Boundaries" (2019.gada 24.-28.maijs, Vašingtona, ASV)
 20. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "Digital Excellence Forum ICT-2019 H2020 Proposers day" (2019.gada 18.-20.septembris, Helsinki, Somija)
 21. Dalība Apvārsnsi 2020 kontaktbiržā "Personalised Medicine for Health in Europe Research" (2019.gada 22.-24.oktobris, Glivice, Polija)
 22. Dalība Apvārsnis 2020 informācijas dienā "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia" (2019.gada 7.novembris, Rīga, Latvija)
 23. Dalība konferencē "42nd Annual Meeting of NABET" (2019.gada 7.novembris, Pensilvānija, ASV)
 24. Dalība konferencē "2019 Penn York Research Conference" (2019.gada 9.novembris, Pensilvānija, ASV)
 25. Dalība Eiropas kopīgo pētījumu centra atbalsta pasākumā "High Performance Cloud Computing, Cloud Infrastructure and Artificial Intelligence to better protect our planet" (2019.gada 27.novembris, Brisele, Beļģija)
 26. Dalība Apvārsnis 2020 kontaktbiržā "ECS Brockerage Event 2020" (2020.gada 13.-15.janvāris, Brisele, Beļģija)
 27. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekts "NIGHTLV2020" (2020.gada 24.marts)
 28. Dalība konferencē "INTED2020" (2020.gada 02.-04.marts, Valensija, Spānija)
 29. Dalība tiešsaistes konferencē "ICACIN2020" (2020.gada 13.-14.aprīlis, Kasablanka, Maroka)
 30. Virs kvalitātes sliekšņa novērtēts Apvārsnis 2020 projekts "cultEUR" (2020.gada 15.jūlijs)
 31. Dalība tiešsaistes konferencē "RCIS2020" (2020.gada 22.-24.septembris)