Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglītības sektorā”

Erasmus+

 

 

Projekta mērķis ir palielināt starptautisko sadarbību ar partnervalstīm. 

Projekta veids: Erasmus+

Projekta numurs: 2017-1-LV01-KA107-035362 (-LV) 

Projekta mērķgrupa: Studenti un personāls no Vidzemes Augstskolas un sadarbības partneriem

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Sadarbības partneri: 

 • Izraēla (ORT Braude College)
 • Ēģipte (Ain Shams University)
 • Nepāla (Tribhuvan University)
 • Čīle (Universidad Andres Bello)
 • Namībija (University of Namibia)

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2017. – 31.07.2019.

Galvenās aktivitātes: Studentu un personāla apmaiņa

Studiju virzieni: Biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija un mediji, politikas zinātnes, tūrisms

Kopējais projekta budžets: 77 519,00 (53 120,00 EK; 24 399,00 Latvijas valsts līdzfinansējums)

Projekta finansējums: EK finansējums un Latvijas valsts līdzfinansējums

Erasmus+ Harta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_en.pdf

Student atlase: Studentu atlase noris sūtošajā augstskolā, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem:

 • Akadēmiskie sasniegumi
 • Apmaiņas studiju satura atbilstība studiju programmai
 • Iepriekš izmantotās studiju un/vai prakses iespējas ārzemēs (priekšroka tiek dota studentiem, kuri nav piedalījušies Erasmus+ apmaiņā)
 • Studiju semestris
 • Motivācija
 • Valodas zināšanas
 • Iesaistīšanās dažādās profesionālās aktivitātēs un projektos
 • Citi sūtošās augstskolas kritēriji

Studentu atlase tiek dokumentēta (t.sk., atlases kritēriji). Lai piedalītos konkrētajā Erasmus+ KA 107 projektā, pēc studentu atlases sūtošā partnerinstitūcija nodrošina un nosūta oficiālu apstiprinājumu vai protokolu ViA un veic izvēlēto studentu nomināciju, pēc kuras izvēlētie studenti, nevis visi potenciālie kandidāti, piesakās studijām ViA.

Personāla atlase: Personāla atlase noris uzņemošajā augstskolā: ViA

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs ViA: Tatjana Mažāne

E-pasts: tatjana.mazane@va.lvinternational@va.lv

Tālr.: +371 64250853, +371 22042022