Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai

1

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu SAM 821 Nr.8.2.1.0/18/A/011 “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”.

Projekta nosaukums: Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai / Development and Approbation of New Master's Study Programmes at Vidzeme University of Applied Sciences for Promotion of International Competitiveness

Projekta mērķis:  izveidot, licencēt, aprobēt un akreditēt piecas jaunas maģistra studiju programmas angļu valodā sabiedrībai nozīmīgos studiju virzienos, sekmējot institūcijas stratēģisko specializāciju un ārvalstu studentu piesaisti.

Projektā paredzētie rezultāti: tiks izveidotas piecas starptautiskas maģistra studiju programmas: "Mediju un informācijas pratība", "Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas", "Kiberdrošības inženierija", "Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība" un tūrisma studiju programma sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā.

Projekta darbības uzsāktas jau pagājušajā gadā un trīs no programmām tiek īstenotas jau no 2018.gada septembra. Elektroniskā pieteikšanās studijām jaunajās studiju programmās 2019./20. akadēmiskajā gadā būs pieejama jau no 25. jūnija. Vairāk par pieteikšanos šeit: ej.uz/viamagistri2019

Projekta vadītājs: Saturiskais vadītājs Mikus Dubickis (mikus.dubickis@va.lv), administratīvā vadītāja Svetlana Tomsone (svetlana.tomsone@va.lv)

Īstenošanas laiks: 2019. gada aprīlis  līdz 2023. gada novembris

Kopējais budžets: 500 000,00 EUR 

Projekta finansētājs: 85 % ir Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15 % Latvijas valsts budžeta finansējums

Ar projektu "Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai" saistītie raksti:

1) Vidzemes Augstskolā veido jaunas starptautiskas maģistra programmas šeit

2) Studiju kvalitātes pilnveidei Vidzemes Augstskolā uzsāk studiju rezultātu un izmantoto metožu kartēšanu šeit

3) Maģistrantūras studijas Vidzemes Augstskolās uzsācis students no Meksikas šeit

4) Video par maģistrantūeas studiju programmām apaskatāms šeit

Vairāk par projektu:  Svetlana Tomsone, e-pasts: svetlana.tomsone@va.lv

ViA