Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā

 
Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros.

Projekta veids: Erasmus+

Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā”

Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA103-060083 (-LV)   

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros

Projekta mērķgrupa: Studenti un personāls Vidzemes Augstskolā un partnerinstitūcijās programmas valstīs

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2019. – 31.05.2021.

Galvenās aktivitātes: Studentu un personāla apmaiņa

Studiju virzieni: Biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija un mediji, politikas zinātnes, tūrisms

Kopējais projekta budžets: 216 826,00 eiro  (181 780,00 ES; 35 046,00 Latvijas valsts līdzfinansējums)

Projekta finansējums: ES finansējums un Latvijas valsts līdzfinansējums

Erasmus+ Harta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_en.pdf

Studentu atlase noris Vidzemes Augstskolā, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem - akadēmiskie sasniegumi, apmaiņas studiju satura atbilstība studiju programmai, iepriekš izmantotās studiju un/vai prakses iespējas ārzemēs (priekšroka tiek dota studentiem, kuri nav piedalījušies Erasmus+ apmaiņā), studiju semestris, motivācija, valodas zināšanas, iesaistīšanās dažādās profesionālās aktivitātēs un projektos.

Personāla atlase noris uzņemošajā augstskolā: Vidzemes Augstskolā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs ViA: Tatjana Mažāne

E-pasts: tatjana.mazane@va.lvinternational@va.lv

Tālr.: +371 64250853, +371 2204202