Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros 

Projekta veids: Erasmus+

Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Personu mobilitāte starp programmas valstīm augstākās izglītības sektorā”

Projekta numurs: 2021-1-LV01-KA131-HED-000008485 (-LV)    

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros

Projekta mērķgrupa: Studenti un personāls Vidzemes Augstskolā un partnerinstitūcijās programmas valstīs

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2021. – 31.10.2023.

Galvenās aktivitātes: Studentu un personāla apmaiņa

Studiju virzieni: Biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, inženierzinātnes, komunikācija un mediji, tūrisms

Kopējais projekta budžets:  EUR 220 254,00 (183 692,00 ES; 36 562,00 Latvijas valsts līdzfinansējums)

Projekta finansējums: ES finansējums un Latvijas valsts līdzfinansējums

Erasmus Augstākās Izglītības Harta 2021 - 2027:  https://va.lv/sites/default/files/ECHE%202021-2027.pdf

Studentu atlase noris Vidzemes Augstskolā, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem - akadēmiskie sasniegumi, apmaiņas studiju satura atbilstība studiju programmai, iepriekš izmantotās studiju un/vai prakses iespējas ārzemēs (priekšroka tiek dota studentiem, kuri nav piedalījušies Erasmus+ apmaiņā), studiju semestris, motivācija, valodas zināšanas, iesaistīšanās dažādās profesionālās aktivitātēs un projektos.

Personāla atlase noris uzņemošajā augstskolā: Vidzemes Augstskolā.

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs ViA: Tatjana Mažāne

E-pasts: international@va.lv

Tālr.: +371 64250853, +371 22042022