Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglītības sektorā

 

Erasmus+

 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm.

Projekta veids: Erasmus+

Projekta nosaukums: Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Personu mobilitāte starp programmas valstīm un partnervalstīm augstākās izglītības sektorā”

Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA107-060300 (-LV) 

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm

Projekta mērķgrupa: Studenti un personāls Vidzemes Augstskolā un partnerinstitūcijās partnervalstīs

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Sadarbības partneri: 

  • Armēnija (Yerevan BRUSOV State University of Languages and Social Sciences)  
  • Bosnija un Hercegovina (The University of Zenica)
  • Gambija (The University of Gambia)
  • India (Dr. Y.S.R. National Institute of Tourism and Hospitality Management; Indira Gandhi National Tribal University)
  • Izraēla (ORT Braude College)
  • Kosova (University of Business and Technology Kosovo)

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2019. – 31.07.2021.

Galvenās aktivitātes: Studentu un personāla apmaiņa

Studiju virzieni: Biznesa vadība, informācijas tehnoloģijas, komunikācija un mediji, politikas zinātnes, tūrisms

Kopējais projekta budžets: 170 592,00 eiro (122 940,00 ES; 47 652,00 Latvijas valsts līdzfinansējums) 

Projekta finansējums: ES finansējums un Latvijas valsts līdzfinansējums

Erasmus+ Harta: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/he-charter_en.pdf

Studentu atlase noris sūtošajā augstskolā, pamatojoties uz konkrētiem kritērijiem - akadēmiskie sasniegumi, apmaiņas studiju satura atbilstība studiju programmai, iepriekš izmantotās studiju un/vai prakses iespējas ārzemēs (priekšroka tiek dota studentiem, kuri nav piedalījušies Erasmus+ apmaiņā), studiju semestris, motivācija, valodas zināšanas, iesaistīšanās dažādās profesionālās aktivitātēs un projektos, citi sūtošās augstskolas kritēriji.

Studentu atlase tiek dokumentēta (t.sk., atlases kritēriji). Lai piedalītos konkrētajā Erasmus+ KA 107 projektā, pēc studentu atlases sūtošā partnerinstitūcija nodrošina oficiālu atlases protokolu ViA un veic izvēlēto studentu nomināciju, pēc kuras izvēlētie studenti, nevis visi potenciālie kandidāti, piesakās studijām ViA.

Personāla atlase noris uzņemošajā augstskolā: ViA

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs ViA: Tatjana Mažāne

E-pasts: tatjana.mazane@va.lvinternational@va.lv

Tālr.: +371 64250853, +371 22042022