Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā

Erasmus+

 

Projekta mērķis: Simulācijas spēļu integrācija stratēģiskās komunikācijas studijās nākotnes kompetenču attīstībai. Izveidot un pārbaudīt pedagoģiskās inovācijas stratēģiskās komunikācijas mācīšanā trijās Baltijas universitātēs, izmantojot akadēmiskā personāla apmācību, mācību līdzekļu izstrādi un interaktīvas digitālās mācīšanās un apmācību platformas prototipa izstrādi.

Programma: Erasmus+

Projekta nosaukums: Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) (sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā) stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā”

Projekta numurs: 2018-1-LV01-KA203-046981

Projekta mērķgrupas: (1) Akadēmiskais personāls un (2) studenti Vidzemes Augstskolā un partnerinstitūcijās

Projekta vadošais partneris: Vidzemes Augstskola

Sadarbības partneri: 

  • Lietuva, Vilnius University

  • Igaunija, University of Tartu

Projekta asociētie partneri:

  • Apvienotā Karaliste, King’s College London

  • Latvija, Valmieras pilsētas pašvaldība

  • Latvija, Vidzemes plānošanas reģions

Projekta īstenošanas laiks: 01.12.2018. – 31.08.2021. (33 mēneši)

Galvenās aktivitātes: Erasmus+ mobilitātes aktivitātes (studentu, personāla apmaiņa, mācīšanas/mācīšanās/mācību pasākumi) starp partnerinstitūcijām, intelektuālo rezultātu izstrādes un izplatīšanas aktivitātes

Sagaidāmie projekta rezultāti: Rokasgrāmata un metodiskais ceļvedis, simulāciju apraksti, mācīšanas/mācīšanās/mācību pasākumi, apmācību semināri, simulācijas spēles arhitektūras apraksts (tehniskā specifikācija un tehnoloģiskie rīki), datu kopums un instruments studentu kompetenču novērtēšanai, zinātniskās publikācijas

Studiju virzieni: Komunikācija un mediji

Kopējais projekta budžets: 149 884,00

Projekta finansējums: EK finansējums

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāji ViA: Tatjana Mažāne (tatjana.mazane@va.lvinternational@va.lv) un Agnese Dāvidsone (agnese.davidsone@va.lv)

Tālr.: +371 64250853, +371 22042022

Ar projektu "Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā" saistītie raksti:

Vidzemes Augstskolā ar sociālo simulāciju palīdzību attīstīs studentu prasmes risināt problēmsituācijas. Lasi šeit.

Vidzemes Augstskolas docētāji kopā ar partneru augstskolām strādā pie sociālo simulāciju izveides studējošo komunikācijas kompetenču attīstībai. Lasi šeit.

Vidzemes Augstskolā notiks sociālo simulāciju scenāriju testēšana. Lasi šeit

Klātienes sociālās simulācijas pārnešana tiešsaistes vidē. Lasi šeit

Docētāji gūst pieredzi sociālo simulāciju izstrādē tiešsaistes treniņā. Lasi šeit

Docētāji gūst pieredzi sociālo simulāciju izstrādē tiešsaistes treniņā. Lasi šeit