Projekta apraksts:

Projekta “Latvijas Digitālā akselerators (DAoL)” ir veidots ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Projekta “Latvijas Digitālā akselerators (DAoL)” ir veidots ar mērķi veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

STARGATE

Projekta mērķis ir izstrādāt progresīvu, daudzpusīgu un holistisku klimata viedās lauksaimniecības metodoloģiju, iegūstot inovācijas mikroklimata un laika apstākļu riska pārvaldības jomā, kā arī ainavu dizainā. Metodoloģijas pamatā ir zemes novērošanas, laika apstākļu/klimata un lietu interneta integrēšana, lai veicinātu efektīvāku lauku saimniecību/zemes gabalu apsaimniekošanu; iespējas pielāgoties klimata pārmaiņām; vietējās un reģionālās politikas formulējumu, kas nodrošinātu labāku ainavu apsaimniekošanu, aizsardzību pret klimatiskajiem riskiem; mikroklimata pārmaiņu īstenošanu.

BECID

Anotācija:Lai sniegtu atbalstu Eiropas Savienībai (ES) cīņā ar dezinformāciju trīs Baltijas valstīs,  Vidzeme Augstskola sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir izveidojusi Baltijas Iesaistes centru informācijas traucējumu apkarošanā (BECID – Baltic Engagement Centre for Combating Information Disorders). BECID un vēl pieci citi jaunizveidoti centri ir kļuvuši par Eiropas Digitālo mediju observatorijas (EDMO) tīkla sastāvdaļu, kas stiprina Eiropas ekosistēmu un cīnās ar dezinformāciju. Līdz ar to tagad EDMO tīklā ir iesaistītas visas 27 ES dalībvalstis, kā arī Norvēģija.  

Īstenošanas periods: 01.12.2022. - 31.05.2025.

Projekta identifikācijas Nr. 101084073

Finansētājs: Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra (Digital SME Support Actions)

HESPI loma: Projekta partneris

Sadarbības partneri: Tartu Universitāte, Tallinas Universitāte, Vītauta Dižā Universitāte, “Re:Baltica”, Baltijas Mediju izcilības centrs, ziņu portāla “Delfi” - Latvijas, Igaunijas un Lietuvas redakcija, asociētais partneris: SIA Vidzemes Televizija

Kopējais finansējums: 2 830 662,53 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Jānis Buholcs ([email protected])

Iesaistītais personāls: HESPI zinātniskais personāls Jānis Buholcs, Agnese Dāvidsone, Solvita Denisa-Liepniece, Iveta Auniņa, Katrīne Kūkoja

Plašāka informācijahttps://becid.eu/

BECID

 

2022. gada 26. oktobrī  Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika parakstīts līgums Nr. 8.2.3.0/22/A/004 par ESF projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" realizāciju. 

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm.

Projekta mērķis ir palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros

31/10/2022

2022.gada 28.oktobrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika parakstīts līgums Nr. 8.2.3.0/22/A/003 par ESF projekta "Augstskolu digitālās kapacitātes celšana ar tiešsaistes mācību resursu un analītikas viedu integrāciju" (EduAim) īstenošanu.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu uzsākusi īstenot attīstības sadarbības projektu “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”. Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.

Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar Moldovas bibliotekāru biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vidzemes augstskolu uzsākusi īstenot attīstības sadarbības projektu “Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības veidotāji”. Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un prasmes Moldovā un Latvijā.