Boudhane, M., & Balcers, O. (2019). Underwater Image Enhancement Method Using Color Channel Regularization and Histogram Distribution for Underwater Vehicles AUVs and ROVs

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUITS, SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 13, 570-578. Indeksēts Scopus datubāzē

+ vairākaizvērt
Paškevica, B. (2018). Sievietes Reformācijas ceļā

Rīga LU Akadēmiskais apgāds

+ vairākaizvērt
Paškevica, B. (2018) Gothards Frīdrihs Stenders (1714-1796) un apgaismība Baltijā

Rīga LU LFMI

+ vairākaizvērt
Klepers, A. (2018). Spatial analysis of tourism places in post-Soviet contexts: Tourist destination of Baltic states

Journal of Remote Sensing & GIS

Kopsavilkums pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Leščevica, M., Kreituze, I. (2018). Prospect possibilities of remote work for involvement of Latvian diaspora in economy and businesses of Latvia

Proceedings of the International Scientific Conference "Research for rural development 2018", Volume II, 2018. pp. 173-179.

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Kalnačs, J. (2018). Lost portraits. The first half of the 20th century

Neputns, 2018. ISBN 978-9934-538-24-7

+ vairākaizvērt
Kalnačs, J. (2019). "Bezsaimnieka grāmatas” (Grāmatu liktenis PSRS atkārtoti okupētajā Rīgā 1944.–1945. gadā)

Zinātniskie raksti. 4 (XXIV), Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam, 4(XXIV), 349-364

Raksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Dāvidsone, A., & Silkāne, V. (2019). The relationships between media literacy and civic participation among young adults in Latvia

Information Literacy in Everyday Life, ECIL 2018, Communications in Computer and Information Science 989, 103-112

+ vairākaizvērt
Cakula, S., & Gudzuks, G. (2019). Modelling Support Mechanism Impact on Electric Vehicle Registration in Latvia

Economics and Business, 33(1),127-139

DOI: 10.2478/eb-2019-0009

+ vairākaizvērt
Bikše, J., Līviņa, A., Rozentāle, S. (2019). IT-Based Transport Mobility Solutions - New Opportunities for Tourism

Proceedings of 23rd International Joint World Tourism Conference and 9th World Tourism Conference. 305-315, ISBN 978-89-922250-05-4

+ vairākaizvērt
Smaļinskis, J., & Līviņa, A. (2019). Use of Natural and Cultural Heritage in Tourism Marketing. Case of Latvia

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, 103-114, ISBN 978-89-922250-05-4

+ vairākaizvērt
Grāvīte, V. (2019). Crealtive Industries: Fashion Events as a Tourism Product

Proceeding of 23rd International Joint World Cultural Tourism Conference and 9th Eworld Tourism Conference. 295-304

+ vairākaizvērt
Līviņa, A., & Smaļinskis, J. (2019). Challanges for The Governance of International Tourism Routes

National Institute of Tourism and Hospitality Management, India, 317-324, ISBN 978-89-922250-05-4

+ vairākaizvērt
Kūkoja, K., Kūle, L. (2019). Different Approaches in Providing Early Childhood Education Services for Vulnerable Groups in Latvia

Proceedings of 13th Academic International Conference Social Sciences for Regional Development 2018. 40-48

+ vairākaizvērt
Berzina, I., Lauberte, I. (2018) The Model of Automation and Extension of Tourism Economic Impact in Specific Regions

Research for Rural Development 201;8 Volume No 2, 2018, pp. 195-202; DOI: 10.22616/rrd.24.2018.072; ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online)

Apstiprināts un indeksēts datubāzēs: AGRIS; CAB ABSTRACTS; CABI pilns teksts; EBSCO Academic Search Complete; Web of Science ™- Clarivate Analytics (former Thomson Reuters); Thomson Reuters Elsevier SCOPUS

+ vairākaizvērt
Smaļinskis, J. (2018) Dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma mārketingā
+ vairākaizvērt
Rozentāle, S., Druva-Druvaskalne, I. (2018). Lauku telpas dzīvotspēja

Pārskats par tautas attīstību

+ vairākaizvērt
Grinfelde,I., Veliverronena, L. (2018). The limits of creative approach: conducting an orchestra of emotions in the darkness

Creativity studies, Volume 11 Issue 2: 362–376

Pilns teksts pieejams šeit.

+ vairākaizvērt
Rajevska, F. (2018). Sociālās politikas transformācijas līkloči Latvijā pēckrīzes posmā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 6-23. lpp

+ vairākaizvērt
Broka, A., Mihailova, H. Demme-Vimba, D. - Atbalsta sistēmas analīze sociāli mazaizsargāto jauniešu spējināšanā/spēcināšanā lauku apvidos Vidzemes reģionā

Sociālās politikas transformācijas līkloči, 141.-178. lpp

+ vairākaizvērt