HESPI

 

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ir Vidzemes Augstskolas zinātniska struktūrvienība, kas ir ViA aģentūras “Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts”  (aģentūra kopš 2013. gada) tiesību un saistību pārmantotāja. Institūts izveidots ar ViA Senāta 2015. gada 16. decembra lēmumu Nr. 1.

Direktore: Dr.oec. Agita Līviņa

HESPI tīmekļa vietne

Misija

Veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut

 

Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā.

SSII

 

“Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts” (SSII) ir Vidzemes Augstskolas  zinātniska struktūrvienība. 

Direktors: Dr.phys. Ojārs Balcers

Pētījumu virzieni un kompetences

Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas

Sociotehnisku sistēmu pieņemšanas un ilgtspējas modelēšana

Heterogēnas un sadalītas imitāciju modelēšanas tehnoloģijas

Imitāciju modelēšanas pielietojumi inženierzinātnēs un sociālā vidē

Elektroniskas apmācības rīki un VR/AR tehnoloģijas

 

2018. gada 23. janvārī Sociotehnisko sistēmu inženierijas institūta Zinātnieku pilnsapulcē pieņemts lēmums Nr.1./1.1 ievēlēt SSII Zinātniskajā padomē Sarmu Cakulu, Ojāru Balceru, Kasparu Osi, Valdi Zaķi un Arni Cīruli.

Jaunievēlētā Zinātniskā padome par SSII direktoru ievēlēja dr.phys. Ojāru Balceru.

 

SSII pētnieku jaunākās publikācijas

Cakula, S., Jākobsone, A., Florea, M. (2017) Modelling of Knowledge Sharing for the Provision of Sustainable Cooperation between Adult Educational Institutions and Enterprises. Procedia Computer Science, Volume 104, pp. 160-165, Science Direct.

 

Cakula, S., Mirke, E. (2017) Simulation modelling for school development in Ādaži Municipality. Rural Environment. Education. Personality, pp. 127-134, Web of Science.

 

Zaķis, K., Zaķis, V., Arfridsson, J. (2017) Eleven nearly zero new building life cycle cost and dynamic performance optimization by computer modeling in cold climate, Procedia Computer Science, 104, pp. 302-312.

 

Statistika

Zinātniski raksti Scopus un Web of Science: 6 uz 1PLE

Finansējums (kopējais/tūkstoši): 68,21 uz 1PLE gadā

Finansējums (pašu/procentos): 88,67 %

FP7 projekti:

* 2FP7-ICT -2009-5 IP projekts CHOReOS (2010-2014) “Large Scale Choreographies for the Future Internet”

* ICT-2011-7 IP projekts FUPOL (2011-2015) “Future Policy Modelling”