ZINĀTNIEKU NAKTS 2016. gada 30. septembrī 

 

Tāpat kā visā Eiropā, arī Vidzemes Augstskolā (ViA) š. g. 30. septembrī notiks Zinātnieku nakts pasākumi. Augstskola un Valmieras integrētā bibliotēka Zinātnieku nakts ietvaros piedāvās radošās darbnīcas, zinātnieku fotogrāfiju izstādi, demonstrējumus zinātniskajās laboratorijās, konkursus u. c. aktivitātes, kurām šogad ViA zinātnieki ir piešķīruši tūrisma, ģeogrāfijas, mākslas un kultūras, kā arī tehnoloģiju dimensiju. Pasākumi tiks veltīti dažādu nozaru zinātnes sasniegumu un zinātnieka profesijas popularizēšanai. Visas aktivitātes vieno interaktivitāte, radoša pieeja, zinātniskums un sadarbība ar zinātniekiem.

 

Zinātnieku fotogrāfiju IZSTĀDE “PASAULE IR BRĪNIŠĶĪGA” - zinātnieku pieredzējumi dažādās pasaules valstīs; iespēja ikvienam izstādes apmeklētājam izzināt dažādus galamērķus no neierasta skatu punkta.

Norises vieta: ViA, Tērbatas iela 10 (no plkst.18:00)

 

RADOŠĀ DARBNĪCA “TŪRISMA NĀKOTNES LABORATORIJA” - gaidāmas vizualizētas animācijas (būs iespēja animācijas radīt arī pašiem dalībniekiem), nākotnes prognozēšana ar iesaistošiem spēles elementiem. To, sniedzot vērtīgus padomus, palīdzēs izdarīt Dr.geogr. Andris Klepers.

Norises vieta: ViA, Tērbatas iela 10 (no plkst.18:00)

 

DEMONSTRĒJUMI VIRTUĀLĀS UN PAPILDINĀTĀS REALITĀTES UN MOBILO TEHNOLOĢIJU LABORATORIJĀS - iespēja ieskatīties 3D spēles izstrādē un pašā spēlē, virtuāli izpētīt un izstaigāt Valmieras pilsētas vēsturisko Rīgas ielas posmu un redzēt pilsētu pirms II Pasaules kara postījumiem. Kāda izskatījās Valmiera pagājušajā gadsimtā un kā tas ir - izstaigāt to, izmantojot virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģijas? Kā arī būs iespēja iepazīties ar prototipu kamerai, kas pārsūta attēlu uz datoru vai Android viedtālruni. Viens no tās iespējamajiem pielietojumiem ir novērošanas kamera durvīs.

Norises vieta: ViA, Tērbatas iela 10 (no plkst.18:00)

 

VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS “JAUNO ASTRONOMU SKOLAS” PREZENTĀCIJA

Norises vieta: Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, Cēsu iela 4 (no plkst. 18:00)

 

RADOŠĀS DARBNĪCAS, PRAKTISKĀS NODARBĪBAS, TELESKOPA APGUVE

Norises vieta: Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, Cēsu iela 4 (no plkst. 19:00)

 

ERUDĪCIJAS KONKURSS - TESTS “KURŠ NO ZINĀTNIEKU TIPIEM ESI?”

Norises vieta: Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, Cēsu iela 4 (no plkst. 19:00)

 

VISU VAKARU – GRĀMATU IZSTĀDE “ASTRONOMIJA: NO SENATNES LĪDZ MŪSDIENĀM”

“Dullais Didzis Visuma līkločos” (dvd materiāli); “Ņūtona ābola meklēšana”

Norises vieta: Valmieras bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļa, Cēsu iela 4

 

Visas aktivitātes apliecinās, ka zinātne ir brīnišķīga un zinātnieki ir pieredzes bagāti, vienkārši cilvēki, kuri ar savām zināšanām ļoti labprāt dalās arī Zinātnieku naktī.

 

Uz pasākumiem gaidīti:

Pirmsskolas vecuma bērni

Skolēni - no 1.klases līdz vidusskolai

Skolēnu skolotāju un vecāki

Studenti - potenciālie jaunie zinātnieki

Ģimenes - zinātnes sasniegumu "lietotāji"

Ikviens interesents -- sabiedrība kopumā

 

 

ZINĀTNIEKU NAKTS 2015. gada 25. septembrī 

GAISMA

CILVĒKĀ UN VIDĒ

 

ViA aicināja piedalīties radošajās darbnīcās, Zinātnes kafejnīcā, sarunās ar zinātniekiem, u.c. aktivitātēs, kurām šogad Vidzemes Augstskolā zinātnieki ir piešķīruši tūrisma, mākslas un kultūras dimensiju. 

 

Gaismas starojums cilvēkā

Lekcija un radošā darbnīca - par gaismas būtību vidē ap cilvēku, dvēselē, aurā un savstarpējās attiecībās. Darbnīcu vadīja profesore Sarma Cakula. 

Norises vieta: Tērbatas iela 10 (no plkst.18:00) 

 

Zinātnes kafejnīca

Zinātnieku diskusija par šādiem jautājumiem:

 • Kultūras mantojums nakts apgaismojumā (prof. Jānis Kalnačs)
 • Tūrisms tumsā (lekt. Juris Smaļinskis)
 • Ceļošana un apgaismības laikmets (doc. Tālis Pumpuriņš)
 • Tūrisma attīstība  - gaismas vai tumsas nesēja? (asoc.prof. Agita Līviņa)
 • Tumšais tūrisms (lekt. Ilze Grīnfelde)

Norises vieta: Tērbatas iela 10 (no 19:00)

 

Aktivitātes bibliotēkā

 • Gaismots piedzīvojums – ēnu teātris
 • Izstāde „Lai top Gaisma!”
 • Konkurss - viktorīna  ģimenēm „Gaisma mūsu mājās”
 • Radošā darbnīca – eksperimenti  ar brillēm un gaismas avotiem
 • Gaismas terapija ikdienā –  speciālistu prezentācijas
 • Gaismas objektu izstāde

Norises vieta: Cēsu iela 4 (no 18:00)

 

Krēslas laika pastaigas Valmieras senpilsētā

Krēslas laika pastaigā veda divi zinātnieki -- profesors Jānis Kalnačs un docents Andris Klepers. Interesentu un zinātnieku tikšanās bija Ziloņu ielā 7 plkst. 20:30 pie Veselības centra "Bastions" (vēsturiskā Valmieras pilsētas morga). Katram vēlams bija līdzi ņemt kabatas baterijas.

Kas sagaidīja ikvienu pastaigas dalībnieku?  Mazāk tradicionālas interpretācijas pieejas kultūras mantojumam un mūsdienu mākslas dialoga veidošanai ar sabiedrību. Krēslas laika pastaigas noslēgumā (ap plkst. 22:00) muzeja ekspozīcijas apskate un sasildīšanās ar zāļu tēju. 

 

Atskats uz Zinātnieku nakts norisi. Kopsavilkums

"No auras līdz vienai pogai, kā gaismas staram"

 • Radošajā darbnīcā prof. Sarma Cakula vērsa uzmanību uz gaismas starojumu cilvēkā, sasaistot to ar dažādām emocijām un personības kvalitātēm (piemēram, baiļu, vainas izjūtas un gribasspēka mijiedarbība -- ja atbrīvojamies no pirmajiem minētajiem, stiprinām gribasspēku. Savukārt, aura nav nekas stacionārs, tā ir dinamiska indivīda enerģētikas ietekmē)

 • Zinātnes kafejnīcā studiju virziena Tūrisms docētāji ļoti saistošā veidā un patīkamā gaisotnē dalījās pieredzē un zināšanās par šādiem aspektiem -- ceļošana un Apgaismības laikmets, Kultūras mantojums nakts apgaismojumā jeb "apgaismotais mantojums", tūrisms tumsā un tumšais tūrisms, noslēdzot ar K.Skujenieka dzejoli Poga (dzejolis sarakstīts 1964.g. Padomju koncentrācijas nomentē Mordovijā). Docētāju stāstījums, dalīšanās ar individuālo pieredzi un formāts ļāva sasniegt to, kas ir Zinātnieku nakts viens no mērķiem -- sarunas ar zinātniekiem

 

"No krēslas un lietus līdz gaismai, ko katrs aiznesa sev līdzi"

 • Krēslas laika pastaiga Valmieras senpilsētā sākās noteiktajā laikā un vietā, bet ar iepriekš neieplānotu lietu. Pastaigas dalībnieki sekoja prof. Jānim Kalnačam un doc. Andrim Kleperam, ieklausoties viņu stāstījumā un baudot unikālo pieredzi, vēlā vakarā ejot gar pašu Rātsupīti virzienā uz Valmieras muzeju

 • Aktivitātes muzejā bija ļoti saistošas mazajiem dalībniekiem, savukārt lielajiem, tagad atskatoties, gribas aizstāt vārdu "aktivitātes" ar vārdiem "emocijas" un "zināšanas". 

"Eiropas Zinātnieku nakts 2015" ir Eiropas Komisijas iniciēta aktivitāte, kas Eiropas valstīs un pilsētās šogad notiek jau desmito reizi. Latvijā šogad tas notiek astoņās pilsētās un lielākajās valsts zinātniskajās institūcijās.

Vairāk par pasākumiem Latvijā: http://www.lu.lv/petnieciba/komunikacija/zinatnieku-naktis/2015/

Saite uz pasākumiem Eiropā: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm