UZŅEMŠANA

Image

UZŅEMŠANA PAMATSTUDIJU, MAĢISTRANTŪRAS UN DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMĀS 2024./2025. AKADĒMISKAJĀ GADĀ

 
PIETEIKŠANĀS PAMATSTUDIJĀS  (koledža, bakalaurs)

PAPILDUZŅEMŠANA PAMATSTUDIJĀS

MAĢISTRANTŪRĀ

DOKTORANTŪRĀ

16. – 22. jūlijs

6. – 23. augusts

1. marts – 20. augusts

1. marts – 20. augusts

 

PAMATSTUDIJAS  PAPILDUZŅEMŠANA PAMATSTUDIJĀS MAĢISTRANTŪRA  DOKTORANTŪRA  UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI   STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

 

 

Studiju programma līmenis

Studiju programma

Iegūstamais grāds/ kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)***

Īsā cikla profesionālās
augstākās izglītības studiju
programma

ILGTSPĒJĪGA ĒKU BŪVNIECĪBA

Ēku būvdarbu vadītājs 3 gadi 15 3922 EUR
Profesionālā bakalaura studiju
programma
BIZNESA VADĪBA Profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Uzņēmuma vadītājs
4 gadi  20 2054 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas latviešu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi  50 3362 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Pilna laika studijas angļu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
4 gadi  10 3362 EUR

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Nepilna laika studijas latviešu valodā**

Profesionālais bakalaura grāds
informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris
5 gadi - 2690 EUR
KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS Profesionālais bakalaura grāds
komunikācijā un sabiedriskajās
attiecībās/ Sabiedrisko attiecību vadītājs
4 gadi  15 2054 EUR
MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKA Profesionālais bakalaura grāds
mediju studijās/ Žurnālists
4 gadi  10 2054 EUR
MEHATRONIKA Profesionālais bakalaura grāds
mehatronikā/ Mehatronikas inženieris
4 gadi  15 3735 EUR

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Pilna laika studijas latviešu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma pakalpojumu vadītājs
4 gadi  15 2054 EUR

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Pilna laika studijas angļu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma pakalpojumu vadītājs
4 gadi  -  2054 EUR

TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA

Nepilna laika studijas latviešu valodā

Profesionālais bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma pakalpojumu vadītājs
5 gadi -  1643 EUR
Profesionālā maģistra studiju
programma
BIZNESA VIDES VADĪBA Profesionālais maģistra grāds
uzņēmējdarbības vadībā/ Organizācijas vadītājs
1,5 vai 2 gadi 10 3082 EUR
KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās 2 gadi 10 5043 EUR
VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās 1,5 gadi 10 5043 EUR
Akadēmiskā maģistra studiju
programma
MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA Sociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
1,5 vai 2 gadi

10

3082 EUR
STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA
UN PĀRVALDĪBA
Sociālo zinātņu maģistra grāds
komunikācijā
2 gadi 10 3082 EUR
TŪRISMA KONKURĒTSPĒJAS VADĪBA Sociālo zinātņu maģistra grāds
tūrisma un atpūtas organizācijā
1,5 vai 2 gadi 10 3094 EUR
Doktora studiju programma SOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANA Zinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās"
3 gadi 3 10085 EUR
EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA Zinātniskais doktora grāds
"Zinātnes doktors (Ph.D.) sociālajās zinātnēs"
3 gadi 3 6163 EUR

 

WhatsApp Image 2024 02 18 at 11.19.01

Sagrieziet telefonu Landscape veidā, lai pilnvērtīgi redzētu saturu!

Image

Vidzeme University of Applied Sciences

Cēsu street 4, Tērbatas street 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Company reg. Nr. LV90001342592

CONTACTS | COMPANY DETAILS