Pētniecisko diskusiju pēcpusdiena ar Jāni Bikši

Ceturdiena, 04. Aprīlis

HESPI zinātniskais asistents Mg.sc.env. Jānis Bikše runās par “Par transporta mobilitātes alternatīviem risinājumiem lauku reģionos”.

HESPI zinātniskā asistenta Jāņa Bikšes galvenais pētniecības virziens ir jaunie neformālie transporta mobilitātes virzieni lauku apvidos kā kopbraukšana (ride share), kopīga transportlīdzekļu lietošana (car share), transports pēc pieprasījuma, transports kā serviss. 

MAMBA (Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos) projekts ietver deviņus pilotprojektus sešās valstīs apkārt Baltijas jūrai un Vidzemes Augstskolas pētnieki Agita Līviņa, Sarmīte Rozentāle un Jānis Bikše piedalās vairākās projekta aktivitātēs.

Tiekamies Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 (C114), plkst. 16:00.

Laipni aicināts ikviens interesents!