JAUNĀS BŪVNIECĪBAS SKOLA

Uzprojektēt ilgtspējīgu ēku, tas ir viens, realizēt un novadīt projektu dabā - pavisam cita. Tieši šim uzdevumam tiek gatavoti mūsu ēku būvdarbu vadītāji.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šobrīd pasaulē aktuālajām ilgtspējīgas būvniecības un būvmateriālu, aprites ekonomikas un energoefektivitātes aspektiem, aptverot arī tādus būvdarbu vadīšanas tematus kā, piemēram, "Eiropas zaļais iepirkums", daudzstāvu koka būvniecība, gandrīz nulles patēriņa ēkas, un to visu integrējot mūsdienu digitālā projektu vadības plūsmā izmantojot BIM un citas būvniecības digitālās pārvaldības sistēmas.

Šīs programmas mērķis ir radīt ilgtspējīgas būvniecības ekspertus, kas spēs pievienot vērtību Latvijas būvniecības industrijas uzņēmumiem, kā arī būs pieprasīti starptautiskā mērogā.

Studiju ietvaros ir iespēja doties starptautiskās pieredzes apmaiņās un studiju laikā praktiski darboties ar ēku projektiem visā pasaulē, par ko parūpējušies mūsu mācībspēki un mentori.

Attīstot šo studiju programmu ejam roku rokā ar ne tikai industrijas uzņēmumiem, bet tieši ar konkurētspējīgiem, eksportējošiem industrijas uzņēmumiem tādiem kā  “Pavasars Housing”, “AB Clausen Latvia”, “Grafcon” un “NOMAD Architects”. Latvijā strauji attīstās tie būvniecības sektora uzņēmumi, kuri darbojas starptautiski, integrē ilgtspējības principus, iet līdzi digitālajam un tehnoloģiju laikam, cienot un respektējot savus darbiniekus. Mūsu uzdevums ir sagatavot vidi tieši šādu speciālistu apmācībai. 


 Studijas - tā ir vēl viena iespēja satikt savējos cilvēkus. Satiekoties, esot un mācoties kopā dzimst vislabākās idejas un paātrinās mūsu personīgie sasniegumi.

Gunita Ķiesnere
BŪVNIECĪBAS STUDIJU VIRZIENA DIREKTORE

Jaunā būvniecība ir apritīgs pielāgošanās process, kas prasa apzinātu, pat lēnprātīgu iedziļināšanos būvniecības norisēs.
 
Marija Katrīna Dambe
ILGTSPĒJĪGAS BŪVNIECĪBAS PĒTNIECĪBAS GRUPAS VADĪTĀJA, LEKTORE

IZGLĪTĪBA

Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība, studējot studiju programmā "ILGTSPĒJĪGA ĒKU BŪVNIECĪBA"

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Ēku būvdarbu vadītājs

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas. Programmai lekcijas notiek darbadienu vakaros (trešdien, ceturtdien, piektdien) un sestdienās.

Studiju ietvaros notiek arī bootkampi, hakatoni, vasaras skolas un cita veida intensīvie kursi gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

STUDIJU ILGUMS

3 gadi (6 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

15

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2028. gada 12.janvārim

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3420*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES. 


PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā**^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE šados mācību priekšmetos: FIZIKA vai DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

** - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vai vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
AKTUALITĀTE
Ilgtspējīgu, koka ēku celtniecība, ekoloģiska vide, ilgtspējīga domāšana vairs nav izvēle, tā ir nepieciešamība. Pasaule un jo īpaši Eiropa ir uzņēmusi "zaļo kursu", kas vistiešākajā mērā skar būvniecības sektoru un pieprasa pārskatīt procesus, metodes

 
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studentiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas un objektu ekskursijās sadarbībā ar progresīvākajiem nozares uzņēmumiem Latvijā un Eiropā tādiem kā AB Clausen, Pavasars Housing, NOMAD Architects, Grafcon, 3D Engineering, Valsts nekustamie īpašumi un citi

 
PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA
Studentiem ir iespēja iegūt profesionālās pilnveides programmas darba aizsardzības speciālista apliecību sadarbībā ar sertificētu mācību centru SIA "Mācību Alliance", kas lieti noderēs kāpjot pa būvdarbu vadītāja karjeras kāpnēm.

 
MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Programmas mērķis ir maksimāli integrēt praktisko darbību studiju procesā un nodrošināt studentiem studiju, izzināšanas platformu, uz kuras tie var nostiprināt savas praktiskās zināšanas, prasmes un kompetences.

Studiju programmas saturs

SPECIALITĀTES PAMATKURSI

Ēku projektēšanas principi, Būvkonstrukcijas, Būvizstrādājumi un ekoloģiskie būvmateriāli, Būvmehānika un materiālu pretestība, Būvfizika un būvakustika, Inženierģeoloģija, ģeodēzija,BIM, Būvdarbu tehnoloģijas, celtniecības mehānismi un aprīkojums, Inženiertīkli, Būvprojektu organizēšana,vadīšana, BIS, Būvniecības ekonomika un Tāmēšana, Būvju tehniskā apsekošana, Specialitātes angļu valoda, Darba aizsardzība un pirmā palīdzība, Nozares tiesību pamati un standarti, Būvju ekspluatācija.


 

SPECIALIZĒTIE KURSI

Koka ēku un ekobūvju celtniecība, Ievads būvju ugunsaizsardzībā, Darba drošība un elektrodrošība būvniecībā, Būvķīmija. Ķīmisko vielu droša pārvaldība, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā.


 

ILGTSPĒJĪBA

Ilgtspējīga attīstība, Būvizstrādājumi un ekoloģiskie būvmateriāli , Ēku projektēšanas principi, Eiropas Zaļais kurss. Zaļais publiskais ieprikums, Energoefektivitāte, Ilgtspējīga būvniecība.


 

DIGITALIZĀCIJA UN VADĪBA

BIM (Būves informācijas modelēšana), BIS ( būves informācijas sistēmas), Cilvēku vadība(komandas), Projektu vadība, Uzņēmējdarbības pamati, Kvalitātes vadības sistēmas un atbilstības novērtēšana būvniecībā.


 

PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Studējošie var izvēlēties prakses vietas no sadarbības uzņēmumu klāsta Latvijā un Eiropā. Pieejamas arī Erasmus + prakses stipendijas.

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „ Ilgtspējīga ēku būvniecība” prakses notiek ārpus augstskolas koka ēku ražošanas un celtniecības uzņēmumos un iestādēs būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu vadībā, un to kopējais garums ir 20 nedēļas.


 

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Studiju ietvaros, studējošie sākot ar 2. kursu uzsāk darbu pie kvalifikācijas darba izstrādes, kura pamatā ir 3. grupas ēkas projekts Latvijā vai pasaulē. Studiju programma sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, partneriem un mācībspēkiem piedāvā aktuālas un mūsdienīgas kvalifikācijas darbu tēmas.

KARJERAS IESPĒJAS

Būvdarbu vadītājs celtniecības uzņēmumos, projektēšanas birojos, būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, pašnodarbināta persona, privātuzņēmējs būvniecības nozarē.

Eiropas Savienības mērķis ir veicināt tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kuru izmantošanas rezultātā tiek samazināta mūsu ietekme uz vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi patēriņa un ražošanas veidi. Starp prioritārajām nozarēm ir arī „Ēkas/Celtniecība: inovatīvo produktu atbalsts celtniecības jomā”.

Zaļā būvniecība tiek uzskatīta par sudraba lodi, lai novērstu draudus klimata pārmaiņām, resursu nepietiekamību un enerģijas nepietiekamību, jo šobrīd būvniecībā patērē 30% no kopējā  izejvielu patēriņa un 40% no kopējā enerģijas patēriņa. 

ABSOLVENTI DARBOJAS
 
 
 
buvniecibas-skola.png

Ja pats raks zināšanas un attīstīs sevi, tad arī dzīvē viss notiks.

 
DAINIS KOKS
SIA "DORES" EKSPORTA PROJEKTU VADĪTĀJS
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI