PROJEKTI

Piekrastes zvejas kuģi, kurus darbina nulles emisijas ūdeņraža kurināmā elementi | H2-SEAS

 EN Funded by the EU POS

Mērķis un apraksts:

Pašlaik Eiropas Savienībā nav ekspluatācijā esošu zvejas kuģu, kuru garums ir mazāks par 12 metriem, kas izmanto ūdeņraža kurināmā elementu enerģiju, lai to darbinātu ar elektromotoriem un to palīgenerģijas sistēmām navigācijas un zvejas darbībām. H2-SEAS konsorcijs piedāvā pieejamu, novatorisku un pilnīgu ūdeņraža-elektrisko risinājumu, lai paātrinātu ilgtspējīgu pāreju uz nulles emisiju zvejas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 12 metriem Ziemeļjūras un Baltijas jūras baseinos. Priekšlikumā ir ietverts energoefektīvs kuģa profils, kas aprīkots ar progresīvām un pilnībā integrētām inovācijām, tostarp tīras enerģijas sistēmu.

Projekta uzmanības centrā ir maza mēroga zvejas kuģu nospieduma samazināšana uz jūras vidi. H2 izmantošana par degvielu ievērojami ierobežos trokšņa piesārņojumu (no kuģa izstaros tikai propellera skaņa), dīzeļdzinēju izplūdes gāzu un eļļas piesārņojuma trūkums neietekmēs siltumnīcefekta gāzes, gaisā esošās daļiņas, paskābinošos savienojumus un citus. spert vienu nozīmīgu soli jūras ekosistēmas kvalitātes, cilvēku labklājības un klimata stabilitātes uzlabošanā. Energoefektivitāte projekta projektēšanas posmā tiks īstenota, optimizējot kuģa korpusa formu, izvēloties efektīvas iekārtas un pielāgojot mīkstās programmas kuģa energosistēmas ekonomiskai izmantošanai. Pēc projektēšanas un būvniecības, kuģu testu laikā, mēs apkoposim datus, lai tos apkopotu un analizētu ar līdzīgas klases zvejas dīzeļkuģiem, un ne tikai enerģijas patēriņa ziņā, bet arī pilnā ekoloģiskās pēdas spektrā.

Projekta periods: 01.05.2024 - 31.10.2026

Projekta numurs: 101157530

Projekta partneri:

Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija (vadošais partneris)

Vidzemes Augstskola, Latvija

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Igaunija

Genevos SAS, Francija

SiA "A2Z Gannet", Latvija

Projekta kopējais budžets: 2 798 772,50

ViA budžets: 255 000,00

Iesaistītie darbinieki: Oskars Java, Ojārs Balcers, Jana Simonovska

Projekta zinātniskais vadītājs (e-pasts): Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Klimata neitralitātes lēmumu modeļi darbībā

vpp cmyk1 pdf

Projekta mērķis:
Izveidot vienotu nacionālo lēmumu atbalsta instrumentu Latvijas klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai. 

Galvenā uzmanība tiek pievērsta politikas lēmumu ietekmes modelēšanai dažādās nozarēs — enerģētikā, rūpnieciskajos procesos, lauksaimniecībā, ZIZIMM un atkritumu apsaimniekošanā. Projekta uzdevumi ietver klimata politikas saistību analīzi, klimata instrumentu novērtēšanu, inovatīvu tehnoloģiju identificēšanu un nepieciešamo datu apkopošanu. Plāns paredz izvērtēt, kā ES un Latvija ievēro klimata saistības, izvērtēt klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās instrumentus, kā arī apzināt inovatīvas tehnoloģijas visās tautsaimniecības nozarēs. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunus risinājumus klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un novērtēt datu vajadzības un kvalitāti, uzsverot atbilstību normatīvajiem aktiem.
Projekta ietvaros tiks prototipēta tiešsaistes datu sistēma enerģētikas nozarei, nodrošinot precīzāku klimatneitralitātes prognozi. Projekts ietver arī integrētas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izveidi, izmantojot sistēmdinamikas modelēšanas pieeju, kas aptver ekonomiskos, sociālos, tehnoloģiskos, vides un klimata aspektus. Papildus tiks izstrādāta interaktīva platforma klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu simulēšanai, analizējot izmaksu ziņā optimālus risinājumus. Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti un papildināt esošo zināšanu bāzi, sekmējot ilgtspējīgu pieeju klimata politikas ieviešanā.

Finansējums: 

Kopējais: 1 162 500,00 EUR

ViA līdzdalība: 189 270,00 EUR

Partneri:

Rīgas Tehniskā universitāte, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Latvija (vadošais partneris)

Latvijas Universitāte, Latvija

Vidzemes Augstskola, Latvija

Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija

Īstenošanas laiks: 

07.02.2024.-06.02.2026

ViA īstenošanas grupa: Oskars Java, Gatis Krūmiņš, Agita Līviņa, Kaspars Osis, Sarmīte Rozentāle, Vineta Silkāne, Mairita Zaķe, Andris Lapāns

ViA loma projektā:  projekta partneris

Interaktīvie dārzi: Integrēta sistēma interaktīvai publisko dārzu attīstībai Baltijas jūras reģionā

Interactive_Gardens.png

Programma

Interreg Baltijas Jūras reģions

 Īstenošanas laiks:

01.11.2023.-30.10.2026.

Projekta apraksts:

Projekta uzdevums būs izstrādāt interaktīvu dabas dārza koncepciju, ņemot vērā sociālās vajadzības un vietējo teritoriju daudzveidību. Projekta rezultāti ir paredzēti valsts iestādēm, pētniecības un izglītības iestādēm, kā arī sabiedrības grupām, kas izmanto publisko dārzu pakalpojumus, dārzu ieinteresētajām pusēm un to kopienu stiprināšanai, kā arī ES stratēģijām un Baltijas Jūras reģiona (BJR) politikai. Daudzveidīgs reālu dārza instalāciju komplekts pamatos interaktīvo dārzu pakalpojumu nozīmi sabiedrības veselības, labklājības un izglītības veicināšanā dažādās vidēs un novērsīs sociālās ietekmes šķēršļus, izstrādājot rīku atgriezeniskās saites/reakcijas iespējām dažādām iedzīvotāju grupām. Virtuālais dārza paraugs atspoguļo virtuālās realitātes (VR) īpašības un funkcionalitāti, vizualizējot dārza potenciālo dinamiku piemērojamos laika grafikos (no pagātnes līdz nākotnei) un paverot ceļu turpmākai dārza attīstībai, pamatojoties uz IoT sensoru datiem un simulācijas modelēšanu. Tiks izstrādāta interaktīvās publiskās dārza sistēmas divu līmeņu novērtēšanas metodoloģija primārajiem un sekundārajiem lietotājiem interaktīvo dārzu sistēmas komponentu nepārtrauktu uzlabojumu nodrošināšanai un prototipu pielāgošanai. Projekta dārzu informatīvā tīkla prototips kalpo iekšējai un ārējai informācijai cauri izstrādes fāzēm un noved pie galējā informatīvā tīkla, kas nodrošinās interaktīvas dārzu sistēmas pārrobežu izmantošanu BJR un plašāk.

Projekta mērķis:

Interaktīvas publisko dārzu sistēmas izveide, lai nodrošinātu inovatīvus un atsaucīgus publisko dārzu pakalpojumus, kas pielāgoti sabiedrības veselībai, labklājībai un izglītībai. Interaktīvā dārzu sistēma ar tās papildinošajiem komponentiem sniegs informāciju par to, kā plānot un attīstīt uzlabojumus, tostarp atgriezeniskās saites un reakcijas iespējas publiskajos dārzos (komponents - koncepcijas apraksts) ar attālinātas un virtuālas vizualizācijas (virtuālais parauga dārzs) un dzīvās pieredzes (reāls demonstrējumu dārzs) iespējām. Bez praktiskiem ieteikumiem un saitēm konkrētiem dārza un atbildes elementiem, koncepcijas aprakstā tiks izskaidroti dārza jēdzieni saistībā ar noteiktām sabiedrības vajadzībām un apvidu. Apraksta saturs tiks pielāgots valsts iestāžu vajadzībām teritorijas plānošanā, attīstībā un labiekārtošanā reģionālā un vietējā līmenī, projektu priekšlikumu un tehniskās specifikācijas izstrādei. Pētniecības un izglītības iestādēm tas kalpos kā līdzeklis zināšanu nodošanai un saiknei ar sabiedrības vajadzībām. Virtuālais paraugdārzs ietvers gan dārza elementu vizualizāciju, gan saistītos vides procesus. Tā sākotnējais mērķis ir viegli uztveramā veidā nodot informāciju ar tālāku mērķi - atvieglot dārza uzlabojumu plānošanu un uzlabot komunikāciju starp valsts iestādēm un sabiedrības grupām, izmantojot iekļautās atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas. Demonstrācijas dārzi palīdzēs izpētīt sabiedrības vajadzības pēc valsts iestādēm un pētniecības iestādēm un piedāvāt atbalstošus dārzu pakalpojumus plašai auditorijai. Informācijas apmaiņa, izmantojot informatīvo tīklu, veicinās sadarbību starpvalstu līmenī.

Finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 2 790 120 EUR

ViA finansējums projektā: 260 440 EUR

Partneri:

Zemgales plānošanas reģions (vadošais partneris), Dārzkopības institūts, Dobeles novada pašvaldība, Tukuma novada pašvaldība, Biržu rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT), Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija (LT), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte (EST), Rakveres pašvaldība (EST), Somijas dabas resursu institūts (FI), Elonkierto - lauksaimniecības un dabas resursu pētniecības izstāžu parks (FI), Orhūsas Universitāte (DK).

ViA īstenošanas grupa:

V.Silkāne, L.Veliverronena, A.Cīrulis, L.Taube, Z.Erics, L.Lancere

ViA loma projektā:

Virtuālā paraugdārza - prototipa izveide un interaktīvā publiskā dārza sistēmas divlīmeņu novērtēšanas metodoloģijas izstrāde.

Projekta mājas lapa:

INTERACTIVE GARDENS - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)


 PROJEKTA AKTUALITĀTES

BASICC: Alternatīvu prasmju veidošana radošuma un komūnu ieviešanai

funded-by-the-EU.jpg

Projekta mērķis un apraksts:

Projekts attīstīta prasmes brīvo, neizmantoto  vietu, telpu organizēšanai un izmantošanai Eiropas kontekstā. Projekta mērķis ir radīt pedagoģisku inovāciju- kursus par brīvajām, neizmantotajām telpām un veidiem kā atsākt lietot šīs telpas. Projekta laikā tiks sagatavots dokuments, kur tiks aprakstīts nacionāla līmeņa apmācību kurss brīvo, neizmantoto vietu un telpu pārvaldībai. Kā arī projekta laikā tiks radīta arī dokumentālā filma un e-mācīšanās platforma.

ViA loma projektā: Vidzemes Augstskola ir projekta partneris un ir iesaistīta četrās no piecām projekta darba grupām, kuru ietvaros ViA uzdevums ir piedalīties zināšanu veidošanas semināros, aktivitātēs un sesijās un dalība dokumentācijas veidošanā par profesionālo apmācību izveidošanu nacionālā līmenī (ViA sadarbojoties ar organizāciju “Free Riga” radīs apmācību programmas ceļakarti būvniecības un arhitektūras jomā sasaistē ar tematu par brīvajām un neizmantotajām telpām). 

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2023.-31.07.2025.
 
Projekta numurs: 101111802
 
Projekta partneri: 15 projekta partneri no Itālijas, Francijas, Latvijas, Turcijas, Beļģijas un Vācijas. Vadošais partneris: Francijas organizācija Coop Eskemm
 
Kopējais projekta budžets: 1 250 000.00 EUR

ViA budžets:
28 783.00 EUR

Programma: Erasmus+
 
ViA iesaistītie darbinieki: Marija Katrīna Dambe, Linda Murāne, Liene Golča

 

PROJEKTA AKTUALITĀTES

Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija (LatViaNature)

,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI