Ziemas uzņemšana 2019

Trešdiena, 15. Janvāris

No 1.novembra līdz 15. janvārim Vidzemes Augstskolā (ViA) norisināsies jauno studentu uzņemšana maģistra līmeņa studiju programmās “Biznesa vides vadība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”, piedāvājot 30 valsts apmaksātas studiju vietas.

Studiju programma

Kvalifikācija

Studiju ilgums

Budžeta vietu skaits

Studiju maksa (gadā)

BIZNESA VIDES VADĪBA

Uzņēmuma un iestādes vadītājs

1,5 vai 2 gadi

15 

EUR

1924

VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS

Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās

1,5 gadi

15

EUR

1924

UZŅEMŠANAS PROCESS:

1. Pieteikšanās studijām elektroniski, izmantojot magistri.va.lv, 1.11.2019. - 15.01.2020.līdz plkst.15:00 (pieteikums nav jāapstiprina klātienē!)

2. Iestājpārbaudījums studiju programmas "Biznesa vides vadības" reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs - 17.01.2020., plkst.15:00.

3. Konkursa rezultāti: 20.01.2020., magistri.va.lv

4. Studiju līgumu slēgšana: 21.01.2020. - 24.01.2020., Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C205.kab.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju administrēšanas grupa
Valmiera, Cēsu iela 4, C205.kabinets
T.: 26182255
E: uznemsana@va.lv