Cenšos koncentrēties uz praktisko zināšanu pielietojumu

Kopš pērnā gada rudens semestra sākuma Vidzemes Augstskolā (ViA) darbu uzsācis doktorants Mārtiņš Janševskis, sekmējot projekta “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība”  mērķi - iesaistīt doktorantus augstskolas akadēmiskajā darbā un veicināt jauna akadēmiskā personāla piesaisti ilgtermiņā.

fff

 

Mārtiņš Janševskis Vidzemes Augstskolā darbojas kopš 2017. gada, savu darbību sākot kā zinātniskais asistents, bet vēlāk turpinot kā vieslektors. Minētajā projektā viņš iesaistījies 2019. gadā, pēc Zināšanu un tehnoloģiju centra direktora Kaspara Oša ierosinājuma.

M. Janševskis Informāciju tehnoloģiju nozarē darbojas vairāk nekā desmit gadus. “Šajā laikā esmu uzkrājis visai plašu praktisku pieredzi dažādu projektu, produktu arī jaunuzņēmumu izstrādes un veidošanas procesos. Definējot augstskolas ieguvumu vienkāršos terminos būs jāmin tieši šī praktiskā pieredze, kuru arī cenšos ieviest studiju kursos. Manā pārziņā šobrīd ir četri kursi: Ievads mobilajās tehnoloģijās, Mobilās programmatūras inženierija 1, Mobilās programmatūras inženierija 2 un Kiberdrošības prasību inženierija,” komentē M. Janševskis.

Viņš uzsver, ka lekciju laikā cenšas koncentrēties uz praktisko zināšanu pielietojumu, teorētisko informāciju definējot kā sekundāru. “Ar programmatūras izstrādi saistītājos kursos studentiem nepieciešams darboties mazās grupās un izveidot funkcionālu mobilās lietotnes prototipu pēc pašu definētām prasībām un brīvas izvēles. Veicas dažādi. Ir studentu grupas, kurām šāda pieeja dod rezultātu un, protams, arī tādas, kurām darboties pēc elastīgi definētām vadlīnijām sagādā problēmas,” saka M. Janševskis.

Viņš pauž, ka viens no būtiskajiem kritērijiem, ko cenšas attīstīt savos studentos un ko izdevies novērot nozarē ienākošajiem jaunajiem speciālistiem, ir praktisko iemaņu trūkums un izaicinājumi darboties strauji mainīgu prasību apstākļos. “Un tieši šis arī ir iemesls, kāpēc cenšos koncentrēties elastīgi definētām prasībām ar iespēju eksperimentēt dotās sfēras ietvaros,” skaidro M. Janševskis.

Viņaprāt, augstākās izglītības process primāri sniedz jaunas zināšanas un kontaktus. Savukārt iegūts diploms apliecina indivīda spēju koncentrēties vismaz zināmā apmērā vairāku gadu garumā un spēju izstrādāt noslēguma darbu.

Pie saviem personīgiem sasniegumiem zinātnē, M. Janševskis akcentē dalību konferencē “5th International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence”, kurā iesniedzis rakstu “Knowledge discovery and framework for purchase behavior analysis in mobile gaming applications”.

“Tāpat, kopā ar promocijas darba vadītāju, šobrīd strādājam pie publikācijas “Framework and Knowledge Discovery in Learning Feedback Data Based Active Learning Ecosystem for Teaching Support”,” skaidro vieslektors.


​Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2018. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. maijam tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).