Docētāji gūst pieredzi sociālo simulāciju izstrādē tiešsaistes treniņā

Projekta “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (SimGames) ietvaros no 1. līdz 3. februārim Viļņas Universitāte sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas un Tartu Universitātes partneriem organizēja tiešsaistes treniņu ar mērķi attīstīt docētāju  caurviju prasmju komunikācijas studijās.

simgames

 

Pirmā apmācību diena, 1. februāris, bija atvērta visiem interesentiem, kurā bija iespēja piedalīties divās praktiskajās darbnīcās par tādiem tematiem kā veidot iesaistošu un interaktīvu mācīšanos tiešsaistē augstskolās, ko vadīja Ieva Margeviča- Grinberga no Latvijas Universitātes, un studentu pašrefleksijas veicināšanu studiju procesā, ko vadīja Sintija Lase, neformālās izglītības trenere, jaunatnes politikas attīstības mentore Latvijā.

2. februārī notika darba semināri projekta SimGames partneriem, kuru laikā projektā iesaistītais personāls dalījās pieredzē par simulācijas scenārija testēšanu tiešsaistē, kā arī piedalījās seminārā “Interaktīvas mācību metodes un rīki tiešsaistē”. Noslēdzošā apmācību diena tika veltīta projekta rezultātiem - rokasgrāmatas un sociālo simulāciju scenāriju, kā arī digitālās platformas arhitektūras izstrādei, un projekta īstenošanas progresa izvērtēšanai.

“Šis projekts lēnām tuvojas noslēgumam un šobrīd jau slīpējam vairākus projekta rezultātus, lai varētu ar tiem dalīties plašākā auditorijā. Tas notiks pavisam drīz – 2021.gada aprīlī, kad Vidzemes Augstskolā notiks kārtējā Starptautiskā nedēļa,” norāda SimGames projekta saturiskā vadītāja un ViA asociētā profesore un pētniece Agnese Dāvidsone.

Projekta ietvaros notiek darbs arī pie metodisko materiālu izstrādes sociālo simulāciju izmantošanai augstākajā izglītībā, kā arī tiek veidots prototips virtuālās realitātes risinājumos balstītas interaktīvas digitālās mācīšanās platformai. Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju apraksti, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā, stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā” (Projekts nr.: 2018-1-LV01-KA203-046981) tiek īstenots no 2018. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31.augustam.

Vairāk par projektu šeit.