Piecas Latvijas augstskolas īstenos digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei

Lai stiprinātu Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ir uzsākta projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” īstenošana. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās  – Latvijas Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Vidzemes Augstskolā, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA un Transporta sakaru institūtā – studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei.  

Projektā iesaistītās augstskolas pārņems pasaules augstskolu un Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem – SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”, kuriem ir vairāk kā divdesmit gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā.  

"Mūsdienu tenholoģijām piesātinātajā pasaulē digitālās prasmes kļūst par neatņemamu darba un privātās dzīves sastāvdaļu. Digitālās prasmes ikdienā ir nepieciešamas ikvienam, ne tikai šauru tehnoloģisko nozaru pārstāvjiem. Tuvākajā nākotnē Latvijas ekonomikas salīdzinošās priekšrocības ir meklējamas digitāli prasmīga darbaspēka pieejamībā. Vidzemes Augstskola augsti novērtē iespēju piedāvāt saviem studējošajiem apgūt visas to sekmīgai karjerai nepieciešamu  prasmes," stāsta Vidzemes Augstskolas Maģistra studiju programmas  „Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” vadītāja p.i. Edmunds Jansons. 

Projekta laikā paredzēta digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide; inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā; studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana; ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tostarp mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana. Tiek cerēts, ka digitalizācijas iniciatīvu īstenošana paaugstinās studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām. Kā arī, transformējot studiju vidi, tādējādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē. 

“Digitālā transformācija skar ikvienu nozari, tajā skaitā augstāko izglītību. Kādas ir tās digitālās prasmes, kas ir nepieciešamas šodienas un rītdienas studentam, kādas ir tās tehnoloģijas, kas motivē un palīdz studijās? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem kopīgi radīsim atbildes projektā, lai nodrošinātu studentiem digitālo prasmju nepārtrauktu pilnveidošanu un mācībspēkiem atbalstu studiju digitalizācijas procesā,” uzsver Latvijas Universitātes rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos profesore Signe Bāliņa. 

Eiropas Sociālā fonda projektu “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (projekta nr. 8.2.3.0/22/A/006) līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.  

Projekts tiek īstenots laika posmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. decembrim.  

 

Informāciju sagatavoja: 
Marta Deņīsova 
Vidzemes Augstskolas digitālā mārketinga speciāliste 
E-pasts: marta.denisova@va.lv 
Tel. Nr.: +371 26182244