Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) iegūst jaunu vizuālo identitāti

2019./2020. akadēmiskā gada izskaņā, nomainot pētījuma institūta logo, Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ieguva jaunu vizuālo identitāti.

 

Logo maiņa veikta saskaņā ar Vidzemes Augstskolas logo izmaiņām, kuru rezultātā pierastā zaļā ViA lapiņa pārtapa par grafisku burtu salikumu ViA, simbolizējot nerimstošu tiekšanos uz augšu, sevis pilnveidošanu sapņu piepildīšanu.

Arī HESPI jaunais logo veidots atvasinot ViA grafisko pieeju un krāsas un Vidzemes Augstskolas nosaukumu latviešu vai angļu valodā, tā atspoguļojot pētniecības institūta ciešo sasaisti ar augstskolu kopumā un tajā noritošajiem procesiem. HESPI logo simboliski sasaistīti pirmie trīs burti, kas atspoguļo pētniecības jomu (sociālo, ekonomisko un humanitāro) sadarbību un starpdisciplinaritāti. Logo vienlaikus ir ļoti vienkāršs, sekojot līdzi pasaules tendencēm logo attīstībā, tomēr ietver sevī simboliskas norādes, kā, piemēram, institūta saīsinājuma P burts, kas ir saīsinājums no vārda “pētniecība”, var norādīt arī uz palielināmo stiklu, simbolizējot rūpīgu, detalizētu izpēti un analīzi.

Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts (HESPI) ir Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniska struktūrvienība, kuras mērķis ir veikt atvērtu un radošu zinātnisko darbību, balstītu profesionālos, akadēmiskos un lietišķos pētījumos, to rezultātus publiskot un iekļaut Vidzemes Augstskolas studiju programmās, veicināt to pielietojamību starptautiskā, valsts, reģiona un vietējā gudrā sabiedrības attīstībā. Galvenie HESPI pētniecības virzieni ir ilgtspējīga tautsaimniecība un zināšanu sabiedrība, komunikācijas ekosistēma un tehnoloģijas. Plašāka informācija: www.hespi.lv.