Starptautiskajā Latvijas zinātnes izvērtējumā Vidzemes Augstskolas sniegums novērtēts kā labs un ar straujāko izaugsmi kopš iepriekšējā perioda

Izglītības un zinātnes ministrija ir publiskojusi starptautiskā zinātnes izvērtējuma rezultātus, kurā starptautiski eksperti izvērtēja visu Latvijas zinātnisko institūciju zinātnes sniegumu par laika periodu 2013. – 2018. gadam. Tajā Vidzemes Augstskola (ViA) novērtēta ar rādītāju “trīs” piecu baļļu skalā, kas nozīmē “spēcīgs nacionāla līmeņa spēlētājs ar zināmu starptautisku atzīšanu”.

Šis novērtējums ļauj ViA ierindoties starp tām institūcijām, kurām ir augsts nākotnes izaugsmes potenciāls, un kuras ir atbalstāmas nacionālās zinātnes politikas ietvarā. Izvērtējumā ir teikts: “ViA ir attīstījusi spēcīgu pētniecības infrastruktūru un tai ir labs attīstības potenciāls: institūcijai ir pievilcīga pētniecības programma ar aktuālu un mūsdienīgu tematiku, modernas laboratorijas, jauns personāls, spilgta un proaktīva pētniecības kultūra, aktīva un spēcīga vadība. Institūcija ir izstrādājusi jaunas doktora studiju programmas, kuru centrālais elements ir pētniecība. ViA ir ieviesusi aktīvu pēcdoktorantūras programmu un atbalsta cilvēkresursu vadības politiku.”

ViA konceptuāli piekrīt snieguma novērtējumam par minēto laika posmu, vienlaicīgi norādot, ka pēdējos divos gados zinātniskās darbības izaugsme ir turpinājusies un dažādi kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji ir vēl vairāk uzlabojušies. Ņemot vērā, ka tiešā veidā zinātnes finansējums nacionālā līmenī ilgstoši ir bijis kritiski nepietiekams (viens no zemākajiem attiecībā pret IKP un valsts budžeta izdevumiem Eiropas Savienībā), ViA stratēģija pēdējos gados bija orientēta uz ārēja finansējuma piesaisti pētnieciskās darbības nodrošināšanai. Praksē tas nozīmēja aktīvu dalību dažādu pētniecības projektu konkursos nacionālā un starptautiskā līmenī. Šī pieeja ir bijusi sekmīga, un 2020. gadā ViA finansējums pētniecībai sasniedza 2,2 miljonus eiro, veidojot 45% no kopējiem ViA izdevumiem. Tas ir gandrīz tikpat, cik izvērtējuma periodā (2013. – 2018. gads) kopā ņemot (2,47 miljoni eiro), un Valsts bāzes finansējums zinātniskās darbības nodrošināšanai ViA no šīs summas 2020. gadā ir tikai astoņi procenti. Līdzīgas tendences ir iezīmējušās 2021. gadā, kad ViA vadīts konsorcijs (dalībinstitūcijas ir arī Tartu un Viļņas universitātes un Norvēģijas ekonomikas skolu) ir veiksmīgi startējis Baltijas pētniecības programmas projektu konkursā, iegūstot miljonu eiro pētniecībai. Starptautisko pētniecības dimensiju stiprina arī Eiropas Universitātes projekts (sešu valstu augstskolu konsorcijs) un Horizon2020 projekts “STARGATE”, kā arī daudzi citi.

“Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka mūsu pēdējo gadu darbs ir pamanīts un novērtēts. Bez spēcīgas zinātnes nav iespējama kvalitatīva augstākā izglītība. Bez spēcīgas zinātnes mēs nespēsim sniegt to atbalstu Vidzemes reģionam, kas tam ir nepieciešams gan ekonomikas transformēšanai, gan vispārējās dzīves kvalitātes celšanā reģiona iedzīvotājiem,” pauž ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Norādot, ka ViA rezultāti apliecina, ka strauja izaugsme ir iespējama arī pie ārēji nelabvēlīgiem apstākļiem. Tas ir ļoti smaga un mērķtiecīga darba rezultāts, kurā bija iesaistīti visi augstskolas darbinieki, kā arī daudzi studenti un sadarbības partneri.

“Zinātnes jauda ir būtiski augusi un, pateicoties abām doktorantūrām, strauji augošajam jauno zinātnieku skaitam, mēs varam droši skatīties arī nākotnē. Ja nacionālā līmenī zinātnes politikas jomā netiks sadarītas kādas lielas muļķības, nākošajā novērtējumā mēs varēsim uzrādīt rezultātus ar kuriem mūsu valsts varēs lepoties arī starptautiski. Tomēr galvenā lieta, par ko mēs domājam, ir mūsu pētniecības rezultātu ietekme. Nav jēgas taisīt zinātni, ja tu nerisini kādu konkrētu problēmu šobrīd vai domājot par nākotni. Vērtības radīšana, ar to domājot ietekmi uz dažādiem procesiem sabiedrībā, ir mūsu galvenā prioritāte”, novērtējuma rezultātus komentē ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Vidzemes Augstskola ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, zinātniskas institūcijas statusu tā ieguva 2015. gadā.