Studiju virzienam “Komunikācija un mediji” jauna vadītāja

Šo mācību gadu studiju virziens “Komunikācija un mediji” uzsāka ar pārmaiņām, jo virziena vadītājas lomu uzņēmusies Māra Arāja.

Māra absolvējusi ViA “Komunikācijas un sabiedrisko attiecību” studiju programmu pirms vienpadsmit gadiem, pēc tam ieguvusi arī maģistra grādu komunikācijas zinātnē. Savā profesionālajā darbā strādājusi gan žurnālistikas jomā, gan kā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja un nu ir atgriezusies augstskolā, lai sniegtu savu ieguldījumu tās attīstībā.

Ir aizvadīti pirmie divi akadēmiskā gada mēneši un jaunā virziena vadītāja Māra Arāja sevi ir pierādījusi, aktīvi līdzdarbojoties un iesaistoties augstskolas aktivitātēs gan akadēmiskajā, gan sociālajā jomā. Māra Arāja stāsta: “Jau studiju laikā un pēc tam vienmēr īpaši esmu novērtējusi un uzsvērusi, ka Vidzemes Augstskolā iegūtā izglītība ir bijusi nenovērtējama manā karjeras izaugsmē, kā arī ļāva man kļūt par tādu cilvēku, kāds esmu šobrīd. Tādēļ jūtu jo lielāku atbildību tagad, kad studiju satura kvalitāte lielā mērā ir arī manās rokās – lai pēc gadiem šī brīža studenti, jau kā absolventi, varētu nest augstskolas vārdu ar tieši tādu pašu lepnumu un prieku sirdī, kā es”.

Šogad iegūtā akreditācija uz maksimālo termiņu ir nozīmīgs augstskolas komandas darba novērtējums. Arī Māra uzsver, ka “Tas pierāda, cik saturiski kvalitatīvas, mūsdienīgas un arī nepieciešamas ir šī virziena studiju programmas un, ka tajās jau ir ieguldīts ārkārtīgi liels darbs”. Akreditācijas eksperti gan abas bakalaura, gan abas maģistrantūras studiju programmas novērtēja kā ļoti mūsdienīgas, modernas un darba tirgum atbilstošas.

Šajā gadā IKZ studiju virziena visas studiju programmas saņēma akreditāciju uz nākamajiem sešiem gadiem. Jaunā virziena vadītāja ir apņēmusies ne tikai uzturēt studiju kvalitāti tik pat augstā līmenī kā līdz šim, bet arī meklēt arvien jaunas iespējas, kā vēl tās pilnveidot, lai kopā ar kolēģiem sniegtu studentiem vislabāko studiju pieredzi.