Vidzemes Augstskola četrās Latvijas pilsētās īstenojusi dialogu ciklu mediju pārstāvjiem par trešo valstu pilsoņu integrēšanu un migrācijas procesu atspoguļošanu

Vidzemes Augstskolas (ViA) Komunikācijas, mediju un pārvaldības studiju virziena docētāji šogad Rīgā, Valmierā, Cēsīs un Ventspilī šogad īstenojuši dialogu ciklu žurnālistiem un mediju redaktoriem par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un trešo valstu pilsoņu atspoguļošanu mediju saturā, kā arī skāra plašākus mediju darba aspektus. Kopumā apmācībās piedalījušies un sertifikātus saņems vairāk nekā 40 žurnālistu un redaktoru.

d

 

Dialogu saturā tika iekļauti temati par migrācijas procesiem, mediju ētiku, žurnālistikas tehnikām, sociālo mediju lietojumu žurnālistikā, informācijas pārbaudi un melu dekonstrukciju, kā arī dažādu sociālo un etnisko grupu integrācijas un atspoguļošanas jautājumiem.

“Paldies par iespēju piedalīties izglītojošā procesā un iespēju dzirdēt lektorus Cēsīs, tas man šķita lieliski. Labprāt izmantoju visas dotās iespējas - būt, klausīties, iesaistīties, dalīties,” stāsta Cēsu laikraksta “Druva” korespondente Mairita Kaņepe.

Dialogu cikla dalībnieki arī uzlaboja savas medijpratības un kritiskās domāšanas prasmes, lai spētu labāk atpazīt ietekmētu saturu un izprast dažādas uzmanības virzīšanas tehnikas publiskajā telpā. Dialogu saturs tika veidots balstoties uz pētījuma par Latvijas mediju pārstāvju uzskatiem par dažādiem ētikas aspektiem un līdzšinējo pieredzi starpvalstu migrācijas tematu atspoguļošanā rezultātiem.

“Manuprāt, ļoti laba pieeja bija iesaistīt apmācībās gan tādus dalībniekus, kam jau bija pieredze migrācijas atspoguļošanā, gan arī tādus, kas nebija ar šiem tematiem iepriekš daudz strādājuši. Dalībnieki aktīvi varēja diskutēt, apmainīties ar pieredzi, kas bija liels ieguvums un pievienotā vērtība,” uzsver ViA Komunikācijas,mediju un pārvaldības  studiju virziena direktore un docente Agnese Dāvidsone.

Projektā iesaistītie aptver mediju formātu un reģionālo daudzveidību:  izdevniecība “Rīgas viļņi”, “Radio SWH”, “TV Latvija”, kam pieder telekanāls “Rīga TV24”, Latvijas Televīzija, Cēsu un tuvējo novadu laikraksts “Druva”, aģentūra LETA un Latvijas Reģionu televīziju “Re:TV”, kā arī biedrība “Latvijas platforma attīstības sadarbībai”, kas nodarbojas ar nevalstisko organizāciju interešu pārstāvniecību.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekts noslēgsies2018. gada decembrī.