Vidzemes Augstskolā ierodas ārzemju studenti

Jauno studiju gadu Vidzemes Augstskolā (ViA) kopā ar jaunajiem un jau esošajiem studentiem uzsāks arī 19 ārvalstu studenti no piecām valstīm - Francijas, Spānijas, Nīderlandes, Beļģijas un Armēnijas augstākās izglītības iestāžu partnervalstīm.

 

ewqf

Ārvalstu studenti, kuri Vidzemes Augstskolā studēs dažādās studiju programmās, lielākoties ieradušies uz vienu studiju semestri. Vislielāko interesi studenti izrādījuši par Informācijas tehnoloģiju un Tūrisma studiju virzienu piedāvātajām iespējām. Šajā laikā viņi apgūs ne vien izvēlētos studiju kursus, bet arī latviešu valodu un kultūru. Ievadnedēļas ietvaros studentus iepazīstināja ar iespējām, ko piedāvā ViA un Valmiera. Jaunieši tikās ar Vidzemes Augstskolas vadību, Studentu apvienību, Erasmus studentu tīkla (ESN Valmiera) un Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, kā arī aplūkoja augstskolas ēku telpas, bibliotēku un apmeklēja pirmās iepazīšanās lekcijas, lai labāk iejustos augstskolas vidē.

Paralēli tam studenti kopā ar saviem mentoriem piedalījās dažādos neformālos saliedēšanās pasākumos, tostarp latviešu vakarā, iepazīstot latviešu tradīcijas un nacionālos ēdienus.

“Pateicoties ārvalstu studentiem, Vidzemes Augstskolas studenti iegūst starptautisko pieredzi. Piedaloties lekcijās un praktiskās nodarbībās, viņi stāsta par savu valsti, tautu, uzņēmējdarbības praksi un pat inovatīviem risinājumiem.  Savukārt apmaiņā mūsu studenti un darbinieki palīdz ārzemju studentiem iegūt viedokli par Latviju, Valmieru un mūsu tautas vērtībām,” saka Vidzemes Augstskolas akadēmiskā prorektore Maira Leščevica.

M. Leščevica arī uzsver, ka ārvalstu studentu un docētāju klātbūtne veido starptautisku vidi, nodrošinot iespēju vairāk runāt angļu un citās valodās.

 “Man ļoti patika Vidzemes Augstskolas piedāvātie studiju kursi un, spriežot pēc pozitīvām atsauksmēm, šķiet, ka savā izvēlē neesmu kļūdījusies,” saka spāniete Paula Rodriges Berokal. Viņa atzīstas, ka par Latvijas kultūru un tradīcijām pagaidām zina maz, bet ar nepacietību gaida, kad varēs iesaistīties notikumos un pasākumos. “Esmu ļoti satraukta par sniegu,” smejas Paula, “Spānijā, proti, valstī no kuras nāku, ziemā nesnieg.”

Paula izvēlējusies studēt tūrisma jomu. “Man patīk izzināt svešas valstis. Tas ir labs veids, kā iepazīt citas kultūras un jaunas tradīcijas. Līdz šim gan nav sanācis daudz ceļot, bet vasarā es mācījos Vācijā un man tur ļoti patika. Ceru, ka šī pieredze būs līdzīga iepriekšējai.  Par Valmieru zinu maz un pagaidām slikti tajā orientējos, bet pilsēta izskatās jauka. Valmiera ir ļoti zaļa un piedāvā daudz iespēju brīvā dabā, kas man ir būtiski.”