Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte Latvijai Ziemassvētkos dāvina grāmatu

Vidzemes Augstskola un Rīgas Stradiņa universitāte Latvijai Ziemassvētkos dāvina grāmatu “Kā neapmaldīties nākotnē. Piederības un līdzdalības loma demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā Latvijā.”

Trīs gadu laikā un intensīva darba rezultātā starpdisciplināra zinātnieku grupa ir devusi savu ieguldījumu, lai Latvijas sabiedrība nākotnē kļūtu drošāka, izglītotāka un laimīgāka. Grāmatā ir sniegts plašs ieskats Latvijas sabiedrības attīstībā kopš 20. gadsimta sākuma, padziļināti analizēta mūsu valsts sabiedrība kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, un no lokālās, nacionālās un pārnacionālās dimensijas aplūkoti identitātes un piederības izjūtas fenomeni. Liela uzmanība pievērsta līdzdalības lomai, lasītājiem būs iespējams uzzināt, kas ir “pilsoniskie minimālisti” un varbūt šajā kategorijā atpazīt arī pašiem sevi.

Šī grāmata nav klasiska zinātniska monogrāfija, to vienojošās idejas ir izklāstītas gan zinātniskā, gan populārzinātniskā, gan publicistiskā manierē, pievienojot plašu ilustratīvu materiālu, kā arī digitālu pielikumu. Grāmata ir tapusi kolektīva darba rezultātā (tai ir 13 līdzautori un trīs recenzenti), un tā domāta plašai mērķauditorijai, bet jo īpaši – politisko, saimniecisko lēmumu pieņēmējiem un ietekmētājiem, visiem tiem, kuri par tādiem vēlētos kļūt nākotnē, un, protams, arī visiem pārējiem Latvijā un mūsu globālajā diasporā, kuriem nav vienaldzīgi visu veidu procesi sabiedrībā.

Grāmatas sastādītājs un zinātniskais redaktors, Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš stāsta: “Mēs uz ietverto tēmu loku skatījāmies gan no dažādu sociālo un humanitāro zinātņu perspektīvas, gan arī, paturot prātā, ka paši esam sabiedrības locekļi, par kuriem mēs šajā grāmatā runājam. Ne visur mēs sniedzam gatavas atbildes uz jautājumu “kas būtu jādara?”. Mēs centāmies sabiedrību gan pagātnē, gan mūsdienās parādīt tādu, kāda tā ir: daudzveidīgu, sarežģītu un pretrunīgu, vienlaikus nezaudēt optimismu, ieskatoties nākotnē.”

Šobrīd grāmata visiem interesentiem ir pieejama bez maksas elektroniskā versijā, un to ir iespējams lejuplādēt šeit, savukārt janvārī būs pieejama arī grāmatas drukātā versija. Grāmatu laidīs klajā izdevniecība “Latvijas Mediji”.

Ikkatrs grāmatas lasītājs var kļūt par šīs grāmatas līdzautoru, uzrakstot savu sesto nodaļu, kas ir veltīta Latvijas nākotnei. Domājot par mūsu sabiedrību kopumā, darāmajiem darbiem un sevi pašu. Veidosim Latvijas nākotnes vēsturi kopā!

Video formātā ar projektu un grāmatu iespējams iepazīties šeit.

 

Grāmata izdota Valsts pētījumu programmas projektā “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību” (projekta nr. VPP-IZM-2018/1-0013).

 

Informāciju sagatavoja:
Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists
Modris Apsītis
modris.apsitis@va.lv